Jste zde

Domů

Nové pojištění Českého olympijského výboru

Na Klub českých turistů se jako na člena ČOV vztahuje pojištění úrazu a odpovědnostní pojištění, která nově uzavřel ČOV s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Úrazové pojištění

Klub českých turistů využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce
  • Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci
  • Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení
  • Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět
  • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Pojistné částky

  • Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) – pevná částka 200 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Minimální délka léčení je 7 dnů (za kratší léčení se náhrada neposkytuje) a maximální délka doby odškodnění je stanovena v tabulkách pojišťovny pro každý typ úrazu, maximálně však 365 dnů.
  • Trvalé následky úrazu – procentní podíl (od 0,1 % tělesného poškození) z pojistné částky 200 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 100 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.
  • Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.
  • Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.

Hlášení pojistných událostí

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje, odbor KČT potvrdí, že se jednalo o plánovanou akci a ústředí KČT stvrdí, že žadatel má na odškodnění nárok. Oznámení se zasílá ihned po ukončení léčení společně s kopiemi všech lékařských zpráv, při delším léčení po roce od úrazu (pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok).

Pojištění odpovědnosti

Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617 novou pojistku na pojištění obecné odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo cvičitele. Tato pojistka má číslo 7721008020.

Pojištěni jsou vedoucí a cvičitelé, kteří vykonávají svou činnost podle své specializace pro Klub českých turistů a jeho složky na základě členského vztahu, nebo pracovně právního vztahu (pracovního poměru, DPP nebo DPČ) nebo jako OSVČ na živnostenský list. Pojištění se také vztahuje na další osoby, které vedoucí nebo cvičitel použije pro výkon své činnosti jako své pomocníky.

Pojištěna je povinnost k náhradě újmy, která vznikla na hmotné věci nebo nemajetková újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, vč. následných finančních škod, tedy tzv. obecná odpovědnost. Pro celý Český olympijský výbor je roční limit čerpání pojištění 20 mil. Kč při spoluúčasti pojištěné osoby 5.000 Kč. Pojištění se vztahuje na škodní události, vzniklé na území celé Evropy.

Pojišťovna vyžaduje vždy písemné vyjádření pojištěného (tedy vedoucího, cvičitele nebo jeho pomocníka) a písemný nárok poškozené osoby. Další podklady se mohou lišit podle druhu škody.

Podrobnosti

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card
          Fotolab

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy