Jste zde

Domů

Pohled na účastníky konference, foto Roman Volek
Pohled na účastníky konference, foto Roman Volek
Ministr Marcel Chládek předává společně s Janem Stráským ocenění Miloslavu Holendovi , foto Mojmír Nováček
Ministr Marcel Chládek předává společně s Janem
Stráským ocenění Miloslavu Holendovi
foto Mojmír Nováček

Konference KČT

Celostátní volební konference KČT se konala 5. a 6. dubna 2014 v Praze.

Celostátní konference KČT byla očekávána s větším napětím, než ty předchozí. Především proto, že měla zvolit nového předsedu KČT i ostatní centrální orgány. Kromě tohoto úkolu, který rezonoval klubem řadu měsíců, měla konference schválit nové stanovy, které by již odpovídaly podrobným předpisům nového občanského zákoníku pro spolky, jak jsou nyní bývalá občanská sdružení nazývána. Návrhy na změnu stanov a připomínky k nim také kolovaly mezi členy klubu již řadu měsíců před konferencí. S těmito dvěma velkými úkoly se sjeli 73 delegáti ze všech oblastí v sobotu 5. dubna 2014 do Prahy, kde se v hotelu Populus na Žižkově konference konala. Zde jsme nalezli jak konferenční centrum, tak ubytování a stravování pro účastníky.

Mezi hosty konference jsme přivítali především ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana PhDr. Marcela Chládka, MBA, jako prvního ministra, který na naši konferenci zavítal. Pan ministr pozdravil nejen účastníky konference, ale všechny organizátory turistických akcí a poděkoval nám všem za akce, které podporují zdravý životní styl, a přislíbil svou účast na některé z turistických akcí. Po svém vystoupení předal nejvyšší klubové vyznamenání – medaili architekta Vratislava Pasovského Miloslavu Holendovi z Prahy. Dalšími milými hosty byl zástupce ministerstva kultury pan Mgr. Michal Nádvorník, tiskový mluvčí OZP pan Mgr. Mario Böhme a také předseda Českého olympijského výboru pan Jiří Kejval, který přislíbil přijetí KČT za člena ČOV v blízké době. Ze zahraničních klubů nás přijela navštívit tříčlenná delegace KST v čele s předsedou panem Petrem Perhalou, delegace PTTK v čele s předsedou panem Romanem Bargielem a z ÖTK pan Helmut Müntzer. Zahraniční delegace kromě milých slov předaly i dárky, z KST také poděkování za dar na obnovu chaty Pod Rysy. Poté byla otevřena Síň slávy a byly do ní uvedeny další čtyři významné osobnosti české turistky a tři historické odbory, viz usnesení konference.

V pracovní části zazněla zpráva o plnění usnesení loňské konference, zpráva předsedy o KČT za uplynulý rok, zpráva ústřední revizní komise a zpráva o hospodaření včetně návrhu rozpočtu na rok 2014. Konferenci byly také představeny dva návrhy na nové průkazy KČT. Jejich výroba je podmíněna spojenectvím s partnerem, který ji bude financovat. Poté proběhla obsáhlá diskuse k mnoha klubovým tématům. Jejich řešením se bude zabývat jak nové vedení KČT, tak ústřední výbor.

Sobotní podvečer byl věnován projednání a schválení nových stanov KČT Při jejich schvalování jsme poprvé využili hlasovací zařízení, které automaticky sčítalo hlasy pro a proti a výsledek byl promítnut na plátno hned po hlasování. Projednávaly se jednotlivé body stanov, hlasovalo se o mnoha variantních zněních nebo pozměňovacích návrzích. Až v průběhu večera byl celkový návrh stanov schválen. Jejich plné znění je umístěno na webu KČT. Večer se ještě delegátům konference představili kandidáti do vedení KČT.

V neděli ráno pokračovalo představení kandidátů do nejvyšších klubových funkcí zodpovídáním dotazů delegátů a poté začal celodenní maratón voleb. Jejich výsledky jsou zveřejněny v usnesení konference. Ve volbách velmi pomohlo hlasovací zařízení, celými volbami provázel delegáty předseda volební komise pan Ing. Jiří Fink.

Konferenci ukončily proslovy čestného předsedy KČT Ing. Jana Havelky, odstupujícího předsedy PhDr. Jana Stráského a nově zvoleného předsedy Mgr. Vratislava Chvátala.

Ing. Mojmír Nováček generální sekretář KČT
Zprávy KČT, časopis Turista 5/2014


Usnesení Konference Klubu českých turistů

Konference KČT konaná ve dnech 5. a 6. dubna 2014 v Praze po projednání předložených materiálů a ústně přednesených návrhů:

Děkuje odstupujícímu předsednictvu KČT, ústřednímu výboru KČT a ústřední revizní komisi KČT za vykonanou práci v minulém funkčním období

Jmenuje

 • PhDr. Jana Stráského čestným členem KČT

Bere na vědomí

 • uvedení JUDr. Josefa Václava Bohuslava, Prof. Bohumila Patera, Adolfa Novotného, Františka Mosera, odboru KČT TJ Spartak Přerov, odboru KČT Rakovník a Pohorské jednoty Radhošť do Síně slávy české turistiky
 • informaci o výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře
 • nezvolení zástupce Asociace TOM do vedení KČT z důvodu nedostatku kandidátů
 • dodatečné delegování zástupce Asociace TOM do ústředního výboru KČT

Schvaluje

 • jednací řád konference KČT
 • zprávu o plnění usnesení konference KČT, konané dne 6. dubna 2013 v Pardubicích
 • hodnotící zprávu předsedy KČT o činnosti KČT za období 2010 – 2014
 • zprávu Ústřední revizní komise KČT za volební období 2010 – 2014
 • plnění rozpočtu KČT k 31. prosince 2013 a návrh rozpočtu KČT na rok 2014
 • výši členských příspěvků pro KČT na rok 2015 ve shodné výši jako v roce 2014, a to:
  junioři, senioři a invalidní důchodci: 60 Kč
  dospělí členové: 120 Kč
  rodinná známka: 260 Kč
 • placení členského příspěvku členy Asociace TOM přímo Asociaci TOM
  placení částky 20 Kč členy Asociace TOM za individuální kartu Eurobeds
  oddílovou kartu Eurobeds pro oddíly Asociace TOM v ceně 500 Kč
 • stanovy KČT

Stanovuje

 • funkční období volených orgánů na 4 roky, tj. 2014 – 2018

Volí

 • předsedou KČT Mgr. Vratislava Chvátala
 • místopředsedy KČT Zdeňka Cabalku a RNDr. Jiřího Homolku
 • předsedkyní ústřední kontrolní komise KČT Růženu Streiftauovou
 • členem vedení KČT Ing. Rostislava Kašovského
 • členy ústředního výboru KČT Ing. Jaroslava Šlechtu, Ing. Milana Zemana, Zbyňka Báču, Ing. Kláru Zezulovou
 • členem ústředního výboru KČT navrženým radou značení KČT Vlastimila Škváru
 • členy ústřední kontrolní komise KČT Karla Gebauera, Helenu Sedláčkovou, Ing. Jaroslava Matulu, Bc. Renatu Kotalovou

Zmocňuje

 • vedení KČT a ústřední výbor KČT k úpravě rozpočtu 2014 v průběhu roku podle vývoje příjmů a výdajů, aby rozpočet byl vyrovnaný, případně ziskový
 • v případě nutnosti zajištění plynulosti výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře interní převod částky až do výše 2 000 tis. Kč z položky 16 investice a rekonstrukce chat do položky 17 Lysá hora

Ukládá

 • vedení KČT:
  projednat připomínky a návrhy z diskuse na konferenci KČT a předložit je na nejbližší jednání ÚV KČT
  věnovat trvalou pozornost členské základně
  soustavně sledovat vývoj závazků a pohledávek vč. právního vymáhání
  poskytovat metodickou a právní pomoc odborům a oblastem KČT jako pobočným spolkům v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a v souladu se schválenými stanovami KČT
 • generálnímu sekretáři
  uveřejnit v časopise Turista informaci o průběhu konference
 • oblastem KČT
  informovat odbory v oblasti o průběhu jednání této konference nejpozději v termínu do 30. června 2014

Za návrhovou komisi: Ing. Hana Slabáková
Zprávy KČT, časopis Turista 5/2014

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy