Jste zde

Domů

Dotace na údržbu značení turistických tras KČT v roce 2016

Jednou z důležitých činností Rady značení KČT (dále jen RZ), jejích sekcí a komisí, ale i oblastních výborů KČT je získávání dostatečného množství finančních prostředků na obnovu značení turistických tras a údržbu jejich informačního systému. V roce 2016 nám bohužel byla krácena o 10% dotace od MMR ČR – její výše byla jen 6,93 mil. Kč. Musela být přijata potřebná úsporná opatření: nebyly zadány do výroby nové nástěnné mapy (jen ty, které bylo možné uhradit z krajských dotací), RZ nevyslala svého zástupce na konferenci EWV ve Švédsku, bylo odsunuto vytištění nových průkazů značkaře a propagační skládačky o systému značení v ČR. Tato opatření by měla být dostatečná, abychom s přidělenými finančními prostředky letos vyšli.

Od krajských úřadů jsme získali dotace v následujících výších:

KÚ Středočeského kraje .......... 600 000,- Kč

KÚ Jihočeského kraje .............. 500 000,- Kč

KÚ Plzeňského kraje ............... 320 000,- Kč

KÚ Karlovarského kraje .......... 875 000,- Kč (vč. dotace na lyž. trasy)

KÚ Ústeckého kraje .................500 000,- Kč

KÚ Libereckého kraje ............. 350 000,- Kč

KÚ Pardubického kraje ........... 380 000,- Kč

KÚ Královéhradeckého kraje ... 500 000,- Kč

KÚ kraje Vysočina ...................300 000,- Kč

KÚ Jihomoravského kraje.........646 000,- Kč

KÚ Olomouckého kraje ........... 400 000,- Kč

KÚ Moravskoslezského kraje ... 700 000,- Kč

KÚ Zlínského kraje ................. 400 000,- Kč

 

Celkově lze říci, že letošní dotace krajů jsou (s výjimkou kraje Olomouckého) ve výších, které odpovídají vypočtené skutečné potřebě dle hustoty sítě turistických tras v daném kraji. Všem krajům bych chtěl i touto cestou poděkovat za to, že Klubu na tuto naši činnost přispívají.

V této souvislosti znovu zdůrazňuji, že značení, které Klub českých turistů v celé ČR zajišťuje, patří podle mého názoru k našemu kulturnímu dědictví, naši ale i zahraniční turisté ho považují na nejlepší v Evropě i ve světě. I díky našim značeným trasám nachází práci ve službách pro CR mnoho tisíc lidí u nás, odhadované výdaje turistů pohybující se po našich značených trasách se pohybují kolem pěti miliard korun každý rok.

Celkové čerpání RZ i jejích sekcí budeme znát v lednu 2017, kdy budou zpracovány i další kvantitativní údaje a stejně jako každý rok bude konferenci KČT předložena závěrečná zpráva Rady značení a jejích sekcí za celý rok 2016.

V Zajíčkově, dne 4. listoipadu 2016
Zpracoval: Mgr. Karel Markvart, předseda RZ

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card
          Fotolab

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy