Jste zde

Domů

Časopis TURISTA, Zprávy z KČT

Časopis Turista archiv roku 2017

předplatné roku 2018
vychází číslo 3/2018

Již rok po založení Klubu českých turistů, tedy v roce 1889, začal vycházet klubový časopis, tehdy pod názvem Časopis turistů. Ten se přes varianty Turistika-Horolezectví nebo Turistika postupně ustálil na dnešní podobě TURISTA. V roce 2019 si budeme připomínat 130. výročí vzniku časopisu.

Součástí časopisu jsou i ZPRÁVY Z KČT – ty si (na rozdíl od placeného časopisu) můžete přečíst a stáhnout zcela zdarma:


Dárkový poukaz Turista 2018
Dárkový poukaz na roční předplatné
Klikněte pro stažení PDF včetně pokynů

 

Časopis turista v roce 2018

V roce 2018 bude časopis vycházet v nezměněném formátu, oproti ročníku 2017 bude však rozšířen o 4 strany.

Pokud se týká obsahové náplně – zachovány zůstanou zavedené a oblíbené seriály a rubriky, v grafickém ztvárnění z roku 2017 budou zachovány i Zprávy z KČT i informace Z činnosti turistické mládeže. Zachována bude i rubrika Vybavení pro turistiku, ve které budou i nadále představováni čeští i zahraniční výrobci tohoto sportimentu výrobního odvětví. V Turistovi ročník 2018 nebude rubrika Sudoku, zůstane ale zachována křížovka. 

Od listopadu roku 2017 se vedoucím redakčního týmu stává Mgr. et Mgr. Michal Bařinka.  Ten bude nejen „zastřešovatelem“ týmu externích přispěvatelů a autorů, bude i osobou, která postupně převezme odpovědnost za redakční náplň časopisu a jeho koncepci. S jeho příchodem by se navíc měla zvýšit i jazyková úroveň periodika.

Cena jednoho čísla je nově 52 Kč.

Roční předplatné (10 čísel) pro nečleny KČT je 520 Kč.

Zhotovitel časopisu TURISTA, společnost Lidé a hory, se dohodl s vedením KČT, že v roce 130. výročí KČT získají členové KČT a členové A-TOM zvýhodněné celoroční předplatné časopisu za 320 Kč bez rozdílu typu členství v KČT.

Předplatné

Předplatné je možné hradit převodem na účet, složenkou, nebo osobně v CK ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5.

1. Předplatné elektronickou formou

Systém je přístupný na stránkách www.kct.cz/predplatne-turista

Dne 11. ledna 2018 byl pro zájemce o odběr časopisu Turista spuštěn jednoduchý a unikátní systém pojmenovaný Předplatné časopisů lidé&HORY a Turista. Pomocí tohoto systému si můžete nenáročnou formou on-line objednat a zajistit odběr výše uvedených časopisů.

Po vstupu do systému přes tlačítko Založení nového odběratele vyplníte informací o objednateli (člen KČT, odbor KČT, organizace nebo nečlen KČT) a fakturační údaje. Poté je možné vytvořit objednávku předplatného – vyplníte údaje o předplatiteli.

Po závazném objednání systém vypočítá cenu předplatného a na Vámi zadanou e-mailovou adresu pošle zálohovou fakturu s platebními údaji (číslo účtu, variabilní a specifický symbol).

Po provedení úhrady systém předplatitele automaticky zařadí mezi odběratele (adresa předplatitele bude zařazena do seznamu odběratelů pro rozesílku) a odešle mu daňový doklad.

Pomocí hesla, které je pro každého registrovaného odběratele unikátní, je předplatiteli jednoho z uvedených titulů nebo obou titulů, umožněn přístup do systému za účelem provádění kontroly svých údajů. Tato kontrola umožňuje odběrateli zjistit, zda je opravdu v systému registrován, kdy systém přijal jeho platbu, kdy byla jeho adresa odeslána na Českou poštu k provedení rozesílky, kolik peněz zbývá na jeho kontě.

Předností tohoto systému je dále automatické vystavování faktur za objednaný časopis a to jak pro jednotlivce, tak také pro organizace, kluby, odbory KČT nebo jiné právnické osoby.

Doporučujeme tento systém využívat, protože šetří čas – nemusíte čekat na faktury resp. daňové doklady. Systém daňový doklad generuje a posílá automaticky po provedené úhradě časopisu.

Jakékoliv dotazy nebo informace o předplatném získáte rovněž na e-mailu: turista@lideahory.cz, nebo na tel. 257 315 459 (prodejna MAPIS) či 257 328 388 (CK ALPY).

2. Předplatné klasickým způsobem

Klasické způsoby umožňují předplatit časopis TURISTA všem zájemcům dříve zavedenou formou objednávkových formulářů. Pro členy KČT je to formulář Hromadná objednávka TURISTA 2018, pro nečleny KČT je to formulář Objednávka časopisu TURISTA 2018.

Objednávka pro jednotlivce (členové i nečlenové KČT)

Jednotlivci mohou k objednání časopisu použít formulář „Objednávka časopisu TURISTA 2018“. Pokud jednotlivec objedná nebo uhradí časopis jiným způsobem (mailem na adresu turista@lideahory.cz, úhrada složenkou na adresu zhotovitele), je třeba vždy uvést jméno, příjmení a adresu místa doručování časopisu a z důvodů komunikace také mail nebo telefon. Členové KČT uvedou při objednávání číslo odboru nebo číslo průkazu.

Hromadná objednávka (pro odbory KČT)

Zástupce odboru vyplní formulář „Hromadná objednávka TURISTA 2018“ a pošle jej mailem na adresu turista@lideahory.cz, případně vytištěný poštou na adresu: Redakce časopisu TURISTA, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. Nazákladě této objednávky obdrží odbor fakturu. Po provedené úhradě bude předplatné aktiviváno.

Způsob objednání časopisu pomocí objednávkových formulářů zůstane i zachován do odvolání.

3. Předplatné na Slovensko

Předplatné na Slovensku zajišťuje Magnet Press Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk


Soutěže a ankety na stránkách časopisu Turista v roce 2018

V č. 1–2/2017 byl v časopisu spuštěn projekt Soutěž s časopisem TURISTA, partnerem projektu jsou české outdoorové firmy. Projekt získal mezi čtenáři poměrně značný ohlas, odpovědi na Anketní lístky po vydání každého čísla Turisty posílalo vždy 150 až 200 čtenářů časopisu. Soutěž bude pokračovat i v tomto ročníku 2018.

Koncem roku 2017 jsme všem čtenářům, kteří se rádi účastní našich soutěží (prostřednictvím lístku „Anketní lístek – vyhrajte s časopisem TURISTA“), oznámili spuštění nového on-line systému s virtuální hlasovací schránkou pro zasílání odpovědí. Systém, který navazuje na systém Předplatné časopisu TURISTA, měl být přístupný a funkční před vydáním časopisu TURISTA č. 1–2/2018. Tuto novinku se nám z časových důvodů nepodařilo zprovoznit. Za zpoždění se všem čtenářům a předplatitelům časopisu omlouváme.

Důvodem vytvoření tohoto systému je snažší, jednodušší a modernější komunikace pro všechny soutěživé čtenáře a úspora jejich času, současně pak také i lepší informovanost. V posledních letech pak k tomu přistupuje i docela významný moment úspory za stále narůstající poštovné. Při využívání tohoto systému nebudou muset soutěžící posílat Anketní lístky obálkou a platit významně zvýšené poštovné.

Na systému i se nadále pracuje, systém bude spuštěn po odladění a odzkoušení. O spuštění systému budeme včas informovat.

Časopis TURISTA 3/2018
obálka čísla 3/2018
obálka čísla 1-2/2018

Co je náplní časopisu TURISTA

  • Novinky a zajímavosti z vlastivědy České republiky pro aktivní turisty, zejména o přírodních zajímavostech, kulturních, architektonických a technických památkách,
  • náměty na výlety zvláště pro ty, kdo se nejen vozí, ale i chodí, běžkují, jezdí na kole či na lodi,
  • informace o turistickém vybavení a o zdravotních aspektech turistiky, informace o službách pro turisty ,
  • pozvánky na turistické akce, které jsou otevřeny veřejnosti,
  • poznávací soutěž o ceny, speciální vlastivědně-turistická křížovka, také s cenami pro luštitele,
  • v části „ZPRÁVY“ informace o klubové činnosti KČT.

TURISTA č. 3/2018

Téma čísla 3/2018, které vychází 23. února 2018, nás zavádí za dřevěnicemi, kapličkami a krásnými výhledy na beskydský Javorníček. Zajímavý tip na zimní výlet je námětem článku Zimní putování ze Sobotína do Maršíkova. Nová rubrika Pozvánky přináší informace o zajímavých klubových akcích, které vyhlašují jednotlivé odbory KČT po celé republice a kterých se může zúčastnit každý zájemce o pohyb v jarní přírodě.

Seriál Chaty KČT přináší dosud nepublikovaný přehled chat, které postavily odbory KČT do 1. světové války. Další díl informací o rozhlednách představuje dřevěnou konstrukci na vrcholu šumavského Boubína. O Janu Stráském, bývalém předsedovi Klubu i významné osobnosti našeho veřejného života, je náplní dalšího dílu o zajímavých osobnostech KČT. Mnoho dalších zajímavostí najdete i ve Zprávách KČT nebo v informacích od Asociace TOM.

Pro soutěživé čtenáře budou zcela jistě zajímavé informace o Vybavení pro turistiku. Partnerem časopisu Turista č. 3/2018 je firma Rock Point, jeden z největších prodejců outdoorového vybavení pro všechny druhy volnočasových aktivit v přírodě a v horách.

Časopis Turista lze objednávat na predplatne@lideahory.cz nebo na www.kct.cz/predplatne-turista

TURISTA č. 1–2/2018

V týdnu od 22. ledna 2018 je na všechny předplatitele i do široké sítě prodejen PNS v celé ČR distribuováno první číslo letošního časopisu TURISTA. Oproti loňskému ročníku je časopis rozšířen o čtyři strany, přináší i některé nové rubriky a další novinky.

Tématem č. 1–2/2018 jsou informace a popis Lyžařské magistrály Krušných hor i mnohých jiných úseků kolem této běžkařské tepny mezi Kraslicí a Chomutovem. Jiné zajímavé tipy pro běžkaře přináší i články Na běžkách kolem Jizery nebo Za Vřesovou studánkou. Zajímavým tipem na krásný výlet je pozvánka na nejvýše položenou opevněnou pravěkou lokalitu na severním ostrohu šumavské hory Valy (1010 m) – poměrně málo známý Obří hrad.

Seriál chaty KČT pokračuje dalším dílem – autor Ing. Jan Havelka představuje tentokráte cestu údolím Lužnice a chatu U Hradu příběnického. Seriál o rozhlednách přibližuje Máminku – rozhlednu, která stojí asi 10 km od Berouna na kopci Krušná hora.

Medailonek o Václavu Červinkovi, který loni oslavil 100 let, připomíná jednu s významných osobností československé turistiky a alpinismu. Mnoho dalších zajímavostí najdete i ve Zprávách KČT nebo v informacích od Asociace TOM.
Partnerem č. 1–2/2018 je firma HERVIS, která u nás patří mezi lídry na trhu se sportovním oblečením. Firma Hervis věnovala čtenářům Turisty tři hodnotné ceny do zavedené Soutěže pro čtenáře časopisu.

Redakce, produkce, objednávky inzerce

Od roku 2017 je zhotovitelem časopisu Turista společnost Lidé&Hory, s. r. o.

sídlo redakce je na adrese:
Lidé&Hory, s. r. o., Štefánikova 63, 150 00 Praha 5,
tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997.
Kontaktní e-mailová adresa: turista@lideahory.cz

Šéfredaktorkou časopisu je od roku 2018 Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
Vedoucím realizačního týmu je Ing. Ladislav Jirásko. Objednávky inzerce na adrese společnosti Lidé&Hory, s. r. o.

Redakční rada časopisu Turista

Michal Bařinka
Ing. Ladislav Jirásko
Mgr. Vratislav Chvátal
Petr Teringl

Redakční rada Zpráv Turisty

Zdeněk Cabalka, předseda, cabalka@kct.cz

Ing. Mojmír Nováček
Miloslav Holenda
Ing. Ivan Press
Ing. M. Bradová

Podklady do Zpráv musí být předány nejpozději 40 dnů před vydáním časopisu, nejlépe do 20. dne předchozího měsíce.


Odkazy

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card
          Fotolab

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy