Jste zde

Domů » Členství

Úrazové pojištění KČT

Ke stažení

Úrazové pojištění

V návaznosti na členství KČT v Českém olympijském výboru (ČOV) od 24. dubna 2014 rozšířil ČOV svou úrazovou pojistku od 1. ledna 2015 tak, aby pokrývala také činnost KČT.

ČOV má uzavřenu s Pojišťovnou VZP, a.s., (což je dceřiná firma Zdravotní pojišťovny VZP) pojistnou smlouvu č. 13100 00010. Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce (schválené PŘEDEM výborem odboru nebo oblasti KČT)
  • Členů KČT během organizované dopravy na akci
  • Členů KČT během činností pro KČT – např. během značení
  • Zaměstnanců KČT

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojistné částky

  • Tělesné poškození následkem úrazu – procentní podíl z částky 20 tis. Kč
  • Trvalé následky úrazu – procentní podíl z pojistné částky 100 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 50 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky
  • Při smrti úrazem 100 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 20 tis. Kč (pro osoby do 18 let).

Hlášení pojistných událostí

Hlášení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo organizovanou činnost. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT.

Ústředí KČT stvrdí platnost vyplněných údajů. Dále uvede, zda se jedná o člena či nečlena KČT a všechny doklady předá pojišťovně.

Pokud léčení trvá krátce (cca do půl roku), pak má význam posílat vyplněný formulář až po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud charakter úrazu předpokládá delší léčení, pak má význam vyplnit formulář a poslat lékařské zprávy po prvotním ošetření a léčení (po předání do péče osobního lékaře) a podruhé vyplnit znovu a doplnit další lékařské zprávy po úplném vyléčení, ev. s konstatováním trvalých následků úrazu.

Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti a kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena).

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card Fotolab

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608 Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny
          Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistické listy