Jste zde

Domů » Agregátor zdrojů » Zdroje

Turistické cíle

Turistické cíle
Katalog turistických míst a cílů
Aktualizace: 2 hodiny 33 min zpět

Besední dům v Brně

23. březen 2017 - 0:00

Besední dům se nachází na rohu ulice Husovy a Solniční. Postaven byl v roce 1873 podle projektu vídeňského architekta Theophila Hansena, který v Brně zanechal významnou stopu (Kleinův a Pražákův palác, hlavní budova Nemocnice u sv. Anny s kaplí).

Stavbu financovala Akciová společnost Besedního domu (později Matice Besedního domu), jehož předsedou byl hrabě Egbert Belcredi.

Besední dům hrál významnou roli na poli kultury a osvěty česky hovořících Brňanů. V prosinci roku 1873 se v sále konalo první veřejné cvičení brněnského Sokola.

V roce 1874 zde byla zahájena první samostatná česká divadelní sezóna hrou Z doby kotilionů od Bozděcha. Divadelní provoz zde byl v roce 1881 zakázán.

V roce 1887 zde byl na valné hromadě založen Musejní spolek, v prostorách Besedního domu byly po dobu dvou let uloženy především archeologické sbírky spolku.

V průběhu téměř sto padesátileté existece se zde konala celá řada významných vystoupení umělců či sportovců, např. v roce 1898 koncert České filharmonie, 1899 Jana Kubelíka, 1904 a 1911 zde zápasil Gustav Frištenský.

V současné době v budově sídlí a koncertuje Filharmonie Brno, ale je v plánu její přesídlení do nově budovaného Janáčkova kulturního centra. 

V budově se též nachází restaurace nesoucí jméno po architektu Hansenovi.

Jeseník – Muzikantská stezka

23. březen 2017 - 0:00

Pojmenování ulice a nakonec i stezky, která strmě stoupá z vilové čtvrti severně od nádraží Jeseník k lázním naráží na tradovanou skutečnost, že tudy stoupali muzikanti z města, aby vyhrávali společnosti na Gräfenberku. Ač to je spíše ústní tradice, je možné, že zejména méně majetným hudebníkům příliš nezbylo, když si chtěli v lázních přivydělat.

Muzikantská stezka je v prvních metrech ve městě normální ulicí, stoupá přes koleje a po opuštění zástavby pokračuje již jako parková cestička do svahu pod lázněmi. Nad lázeňskou vyhlídkou se napojuje na okruh přírodní kolonády.

Pro neznalé je stezka doprovázená turistickým značením modré pěší TZ a místního okruhu. Hudební produkce se v lázních odehrávají na více místech. V létě se k tomu přímo vybízí hudební pavilon na promenádě pod sanatoriem Priessnitz. Ve velkém lázeňském domu Hrad z roku 1839 je velký koncertní sál. Občas tam hraje i celá filharmonie.

Očitý svědek prvních produkcí v 19. století dokonce chválil sál Hradu, že takový prostor se nenajde ani v Praze či Brně.

Dnešní muzikanti se do vršku většinou už s nástroji netahají, snad nějací trampové se sladkým dřevem.

 

Kostel Nejsvětější Trojice v Rokycanech.

22. březen 2017 - 0:00

Kostel se nachází v západní části města, v parku U Plzeňské brány. Jedná se o pozdně renesanční stavbu s gotickými prvky. Kostel byl postaven mezi roky 1609 až 1615 mimo opevněné město. Barokní úpravy svatyně byly provedeny v 18. století. Tehdy byly postaveny sakristie, oratoř a kaple sv Rozálie v průčelí. Kostel je jednolodní obdélníková stavba v goticko - renesančním slohu. Západní průčelí nese nad korunní římsou renesanční třípatrový štít, který je dělen slepými arkádami. Východní štít je také třípatrový. Je rozčleněn římsami a trojúhelníkově ukončen. Presbytář má valenou klenbu s lunetami a žebra, které vytvářejí síťový vzor. Věž je při jihozápadní straně. Vnitřní zařízení je z 19. století. Kostel byl využíván jako hřbitovní. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1931. Ke zrušení hřbitova došlo až v roce 1967. V současné době je zde park. Dochovalo se tady několik zajímavých náhrobků a hrobek. V severní části parku je kaple. Na opačné straně je opravená márnice. Zajímavou stavbou je Fitzova hrobka. Z nových stavebních prvků parku lze jmenovat labyrint, fontánu a trojitou dřevěnou bránu. Druhy stromů, keřů a rostlin jsou v parku opatřeny popisky. Z parku je výhled na západní část města.     

Hnojník - kostol Nanebovzatia Panny Marie

21. březen 2017 - 0:00

Hnojník, poľsky Gnojnik je obec na riečke Stonavce v okrese Frýdek - Místek v Moravskoslezskom kraji. Prvé zmienky o obci sú z 13. storočia.

Jednou z kultúrnych pamiatok je empírový kostol Nanebovzatia Panny Marie postavený v rokoch 1808 - 1812. Nahradil pôvodný drevený kostol, ktorého rok výstavby nie je možné presne určiť. Bol už schátralý a nakoniec rozobraný. Do roku 1804 sa z tohto kostola dochovali dva zvony odliate v roku 1636, či ich odliali do nového kostola, alebo už v tej dobe starý drevený kostol stál, nie je známe. Základný kameňa nového, už murovaného farského kostola položili na mieste, kde stal kostol drevený 10.5.1808. Jeho výstavba prebiehala v zlých dobách napoleonských vojen. Z dôvodu nedostatku financii bola na určitý čas stavba kostola pozastavená. Dokončili ho v roku 1812 a 18. novembra ho slávnostne zasvätili Nanebovzatiu Panny Marie.

Ide o jednoloďovú stavbu postavenú v empírovom slohu s hranolovitou vežou. Jeho dĺžka je 19,4 metra a šírka je 9,1 metra. Kostol je postavený nezvyčajne - k východu je orientovaná veža, hlavné vstupné dvere a chór, k západu je orientovaný hlavný oltár. Nad hlavným oltárom je umiestnený obraz Nanebovzatia Panny Márie niekedy z obdobia okolo roku 1750 od neznámeho autora. Na ľavej časti lode kostola je okrem kazateľnice aj bočný oltár z 19. storočia. V pravej časti lode je mramorová krstiteľnica a bočný oltár z 18. storočia. Bočné steny lode kostola zdobia obrazy Krížovej cesty z 19. storočia. Zaujímavý je aj nástropný obraz Poslednej večere v presbytáriu kostola z roku 1923. Vo veži je umiestnený jeden zvon, ktorý odliali po 2. svetovej vojne. Pôvodne zvony kostola odviezli cez vojny nevedno kam. V priečeli kostola sa vo výklenkoch nachádzajú sochy dvoch svätých.  

Okolie kostola tvorí pamiatkovo chránená ohradná stena s výklenkovými kaplnkami zo začiatku 19. storočia. V areáli farného kostola, na jeho cintoríne sa nachádza ďalšia empírová stavba, ide o rodovú hrabku Beessů z Chrostiny. Ide o významnú stavebnú a historickú pamiatku, v ktorej sú uložené pozostatky bývalých významných držiteľov zámku a statku v Hnojníku. Sú tu pochovaní : Josef Johann Nepomuk Beess - brat Georga III., jeho manželka Maria Beess rod. Kasperk, Georg IV. Beess z Chrostiny, syn Georga III. a jeho manželka Stefanie Beess, rod. Wachter, Clemens Beess, Leopold Beess, Georg V. Beess, Johann Beess, Josef Beess, dedič panstva po bratovi Georgovi V. a jeho žena Wilhelmine Beess. V hrobke, pri svojich pánoch odpočíva aj ich dlhoročný verný sluha Johann Palla. Hrobka patrí rímskokatolíckej farnosti Hnojník, nie je verejnosti voľne prístupná. V hrobke, oproti vchodu je umiestnený vzácny barokový kríž s plastikou Ježiša, po stenách sú umiestnené náhrobné dosky 10 členov rodu a ich dlhoročného sluhu. Vstup do hrobky je možný iba dva dni v roku, 1. a 2. novembra, počas pamiatky zosnulých.

Kaple sv. Kříže na Kalvarii v Rokycanech.

21. březen 2017 - 0:00

V severní části města je na svahu, nad pravým břehem Holoubkovského potoka zajímavá křížová cesta, která končí na návrší u kaple sv. Kříže. Kaple byla postavena v roce 1857. Jedná se o okrouhlou stavbu s předsunutým rovným průčelím. Štít nad vchodem je ve tvaru trojúhelníka. Kaple je sklenutá kupolí s lucernou. Uvnitř kaple je kříž s trnovou korunou. Při stezce ke kapli je rozmístěno 13 zastavení křížové cesty. Jedná se o kamenné pilířky, na nichž jsou plechové obrázky. Jednotlivá zastavení jsou označena římskou číslicí. Od kaple je mezi stromy výhled na vrch Kotel s rozhlednou.

 

Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Rokycanech.

21. březen 2017 - 0:00

Tato jedinečná barokní památka města je dílem J. Hofmana z roku 1725. Na sloupu se podílel sochař Václav Bauer a zřejmě rok 1770 je datem dokončení sloupu. Ve spodní části sloupu jsou rozmístěny sochy sv. Jana Křtitele, sv. Rocha a sv. Jana z Mathy. Sochy světic představují sv. Kateřinu, sv. Barboru a sv. Marciánu. V horní části na podstavci je archanděl Michael se sv. Vojtěchem a sv. Floriánem. Mezi nimi probíhá ze středu trojboký sloup s hlavicí, na které je socha Panny Marie s Ježíškem. Sloup je jednou z nejvýraznějších prvků náměstí.

 

Kostel panny Marie Sněžné v Rokycanech.

21. březen 2017 - 0:00

Historie této zajímavé sakrální stavby sahá až do 12. století, ale nelze vyloučit, že se stavělo již ke konci 11. století. Skoro s jistotou se dá tvrdit, že ke konci 13. století nechal biskup Tobiáš z Bechyně kostel opevnit. O svatyni v gotickém slohu se sice píše až ve 14. století, ale význam Rokycan byl v tomto období značný a navíc se jednalo o církevní majetek. Z toho lze usoudit, že ve 14. století došlo na přestavbu nebo rozšíření svatyně. Je zřejmé, že během husitských válek došlo i na kostel, když v roce 1421 byl vypálen klášter.. Děkanským kostelem se stal v 15. století. Bohužel byl v roce 1784 kostel při velkém požáru zničen. S jeho obnovou se začalo v následném roce podle plánů J. Palliardiho. Stavba byla dokončena v roce 1788 a o rok později byl kostel vysvěcen. Stále však chrámu chyběla věž, která byla postavena v letech 1821 až 1823 v empírovém slohu stavitelem Fr. Hegrem. Současnou výšku věž získala přístavbou v roce 1856.

Svatyně je trojlodní stavba, ukončená úzkým pětibokým presbytářem. Hlavní loď a presbytář jsou sklenuty křížovými klenbami. Při severní straně je obdélníková sakristie. Po obou stranách lodi jsou obdélníkové předsíňky. Vnitřní zařízení z větší části bylo dovezeno ze zrušeného kostela sv. Michala v Praze. Hlavní oltář je z doby po roce 1760 . Sochařská výzdoba oltáře je od I. Fr. Platzera a obraz od J. Kramolína a byl namalován kolem roku 1780. Kazatelna je rokoková s bohatou řezbářskou výzdobou a je ze druhé poloviny 18. století. Varhany s kapelou andílků jsou z roku 1723. Kostel je zdaleka viditelný a je výraznou dominantou města.

 

Karlova Studánka – Buk pod Hubertovem

21. březen 2017 - 0:00

Protože lázně v Karlově Studánce byly založeny koncem 18. století, spolu s tím začala i ochrana či údržba zeleně na území obce i v jejím okolí. I díky tomu můžeme ve Studánce samotné nebo v bezprostřední blízkosti najít relativně vyšší výskyt památných stromů ve srovnání s jinými lokalitami.

Zřejmě největší počet návštěvníků lázní přijíždí silnicí č. 445 od Malé Štáhle (Malé Morávky) a přes rozcestí Hvězda, což už vlastně je Karlova Studánka. V křižovatce u Huberta, tedy pod místní částí Hubertov je zrovna jeden památný strom uvítá.

Buk lesní (Fagus sylvatica) rovnou patří k výjimečným stromům, co se týče přímo celých Jeseníků. Je udáván jako buk s největším obvodem v rámci celé CHKO. Výška obvodu se měří ve výšce 1,3 m a při vyhlášení památnosti stromu činila 493 cm. Vzhledem k uplynulé době už obvod nejspíš přesáhl 5 m. Strom se ve výšce asi 2,5 m postupně rozděluje na dva hlavní kmeny. Jižní část vykazuje určité poškození (dutina). Jinak se zdravotní stav udává jako dobrý. Ne zcela určité je stáří stromu, rozmezí 280–330 let udávaná na tabulce je asi přehnaná, v odborné databázi chráněných stromů se udává číslo značně nižší (150 let v roce 2009). Celková výška stromu má být 27 m, koruna 22 m.

Buk lesní téměř v celém mírném pásu Evropy, u nás roste v polohách cca 300–1000 m n.m. Původně tvořil základ smíšených lesů, později po vytěžení původních lesů byl zatlačen smrky, nicméně místy najdeme zbytky původních jedlových bučin, či horských bučin. V současnosti se přeci jen i do hospodářských lesů objevuje častěji. V Jeseníkách občas narazíme i na velké celky bukových lesů, které se ale sázely z hospodářských důvodů. Bukové dřevo se užívalo k pálení dřevěného uhlí. To pak sloužilo jako topivo v mnoha železárnách, které se v podhůří nacházely. Až tavba za pomocí koksu (tedy černého uhlí) tuto činnost výrazně omezila a posléze zcela zastavila.

Buky se ale stále užívají v nábytkářství, používaly se i k výrobě železničních pražců nebo kuchyňského nářadí. Četné kultivary zdobí parkovou výsadbu.

Jeden z lesních buků roste i v nedaleké Velké kotlině pod Vysokou holí. Nadmořská výška 1270 m stromu jej činí rekordmanem, jakožto nejvýše rostoucího buku v ČR.

Třinec - muzeum - Lekárstvo

20. březen 2017 - 0:00

Počas našej návštevy Muzea Třineckých železáren a historie mesta Třince pozrieť si výstavu Andyho Warhola sme si pozreli ešte jednu zaujímavú výstavu v priestoroch Veľkej výstavnej siene. Výstava Lekárstvo je hlavne pre školskú mládež, ale určite zaujme aj dospelých. Výstava približuje návštevníkom fungovanie orgánov tela a tiež nás oboznamuje s prácou lekárov. Je tu 20 interaktívnych prvkov, ktoré súvisia s ľudským telom.

Hlavnou atrakciou je jazda na bicykli. Na druhom bicykli totiž sedí ľudská kostra. Oba bicykle sú prepojené a keď idete vy, pohybuje sa aj ľudská kostra. Potom už len sledujete jej pohyby, vidieť, ako sa ktoré kosti v tele človeka počas jazdy na bicykli pohybujú.

Ďalšou atrakciou je " váha ". Na jednej strane stojite Vy a na druhej sú 1,5 l fľaše s vodou. Ak sa váha vyrovná, hneď viete koľko fliaš je oproti vám a teda koľko litrov vody sa nachádza vo vašom tele.

Návštevník sa aj dozvie o správnom čistení zubov. Deti si môžu čistenie aj vyskúšať obrím kartáčikom na zväčšenej časti chrupu.

Najmenšie detičky zaujme "tunel ", ktorým môžu preliesť. V jeho vnútri sú povešané biele a červené krvinky, krvné doštičky, proste všetko čo sa nachádza v aorte ľudského tela.

Vystavené exponáty súvisiace s  medicínskym oborom a ľudským telom sú zapožičiané z Mendelova muzea Masarikovej univerzity v Brne.

Gregor Johan Mendel, narodený v roku 1822 v malej Sezskej obci Hynčice neďaleko Nového Jičína. Bol prírodovedcom, zakladateľom genetiky a objavil základne zákony dedičnosti.  Po absolvovaní základnej školy v Hinčicích navštevoval piaristickú školu v Lipníku nad Bečvou, neskôr dokončil maturitu na gymnáziu v Opave. V rokoch 1840 - 1843 študoval na filozofickej fakulte univerzity v Olomouci. V roku 1843 prešiel do kláštora sv. Tomáša v Starom Brne, kde prijal reholné meno Gregor. Vtedajší opat Napp a farár Klácel ovplivnili Mendelov záujem o vedecké bádanie. V rokoch 1845 - 1848 navštevovl teologický ústav v Brne. V rokoch 1851 - 1853 študoval na viedenskej univerzite fyziku, matematiku a prírodné vedy. Ďalej pôsobil ako suplent na gymnáziu v Znojme. V rokoch 1854 - 1864 robil pokusy s hrachom. Svoje prednášky, poznatky publikoval v roku 1865 v práci Pokusy s rastlinnými hybridmi. Na základe tejto práce je považovaný za otca genetiky. V kláštore ho po smrti opata Nappa zvolili za opata v roku 1868, pribúdali mu aj ďalšie funkcie a tak sa stále menej venoval pokusom s hrachom. Zomrel v roku 1884 v Brne.Pravdu povediac mne meno Mendel nič nehovorilo, ale mama si pamätala, že boli v Brne na školskom výlete a navštívili Mendelove múzeum zamerané na genetiku, na jeho pokusy s hrachom.

Výstava sa koná od 2. 2. 2017 do 17. 4. 2017.

Harrachův pivovar v Janovicích na Rýmařovsku

20. březen 2017 - 0:00

Na Rýmařovsku stojí za návštěvu vesnička Janovice, kde kromě historického zámku zaujme i budova starého pivovaru. Stojí na silničce těsně u zdejšího šlechtického sídla. Bývalý zachovalý Harrachův pivovar a sladovna tvoří jednu stranu zámeckého areálu. V části budovy se bydlí, avšak vnitřní prostory pivovaru jsou uzamčeny, a tak zde pivko neochutnáte. Ikdyž provoz zde již desítky let nefunguje, prostory prostorného pivovaru v Janovicích jsou dokladem zručnosti stavitelů, pivovarníků. Harrachové vlastnili zdejší panství spolu s pivovarským provozem od roku 1721. V 19. stol., kdy začala průmyslová pivovarnická výroba, byl majiteli pivovar rozšířen a zmodernizován. Mezi léty 1900 - 1939 si zdejší pivo užívalo svou největší sláv, neboť se zde ročně vařilo a bylo expedováno pět - deset tisíc hektolitrů piva. Provoz Harrachům patřil do roku 1037, pak byl prodán rodu Rosty - Forgách. V průběhu druhé světové války byla výroba piva zastavena. Škoda, že dnes jsou tyto prostorné interiéry pivovaru nevyužity, a tak i nepřístupné.

Vyhlídka na historický Mikulov ze Svatého kopečka

20. březen 2017 - 0:00

V blízkosti překrásného města Mikulova s krásným zámkem a spoustou památek se nachází fantastické výhledové místo - Svatý kopeček, které je poslední výběžek Pálavy. Na tento odlesněný hřeben vystoupáte nejrychleji a pohodlně serpentinami z centra města po modré turistické značce. Vede sem  i více cest. Naučná cesta vede kolem jednotlivých zastavení křížové cesty, kde možno obdivovat barokní kapličky. Na vrcholové travnaté ploše kopce stojí barokní kostelík sv. Šebestiána a zvonička. Z vrcholu i cestou sem vás překvapí nádherné výhledy na vinařské město Mikulov, zámek, dělostřeleckou pevnost - Kozí hrádek i kruhový rozhled na okouzlující okolní krájinu. Nám zde přálo i štěstí a u kostelíka jsme potkali zahalené mnichy, patřící k tomuto místu, zhlížející dolů k Mikulovu. Vápencové bradlo upoutá návštěvníky i svými vyčnívajícími bělostnými skálami, trčícími mezi stepními trávníky. Svatý kopeček je chráněnou přírodní rezervací. Procházíte - li z historického Mikulova na přírodní dominantu města - odpočinkové a výletní místo Svatý kopeček s nezepomenutelnou vyhlídkou, cesta sem je nenáročná a opravdu stojí za to.

Turínské plátno na zámku Fryštát

20. březen 2017 - 0:00

Poprvé jsem se s pojmem Turínské plátno setkala ve filmu Šifra mistra Leonarda. Na zámku Fryštát (Fryštát - část města Karviná) probíhá do 16.4.2017 výstava věnována právě této záhadné mystické věci. Jedná se o kopii plátna, do kterého byl zahalen Ježíš Kristus, když byl sňat z kříže. Originál plátna je v Turíně, odtud jeho název.

V r. 1999 se v klášterním kostele sv. Vojtěcha broumovského benediktinského kláštera našla unikátní kopie plátna z r. 1651. Z přiloženého průvodního listu se dovídáme, že tuto kopii věnoval turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše v Praze Matyáši Ferdinandu Sobkovi, ten ji pak daroval broumovskému klášteru. Tuto kopii plátna nyní klášter zapůjčil jako výstavní exponát právě zámku Fryštát. 

Samotné plátno měří 4,36 cm na délku a 1,1 m na šířku, je umístěno v samostatné místnosti. Na plátně je zřetelný otisk postavy 170 - 180 cm vysokého muže s vousy a vlasy, dále pak skvrny od krve, vody a propáleniny. V dalších dvou místnostech s panely se promítají filmy. V první místnosti je to 25 minutový film o novodobém vytvoření kopie plátna a ve druhé pak asi 15 minutový film o broumovském klášteře. Mimo plátna si můžete prohlédnout i další církevní exponáty. O historii plátna, broumovském klášteře, Longinovu kopí a dalším se dovídáme z informačních panelů.

Loučná nad Desnou – Tančírna II

20. březen 2017 - 0:00

V loňském roce se po rekonstrukci otevřela širokému obecenstvu k užívání skvostná budova Tančírny v Račím údolí. Lokalitu najdeme nedaleko Javorníka v klínu Rychlebských hor, paradoxně ale objekt spadá do majetku poněkud vzdálenějších Bernartic, jak praví katastrální mapy.

Paradoxně stavba tu nemusela zůstat, protože stalo se, že si skvostné, ale zanedbané stavby všimlo pár obyvatel z druhé strany Jeseníků, z Loučné nad Desnou. Padla myšlenka objekt rozebrat a po opravení postavit někde pod Mravenečníkem.

Pro Rychleby naštěstí, pro Loučnou naneštěstí si v Bernarticích zřejmě uvědomili, že by přišli o nedoceněný klenot, tak z přesunu sešlo. Ale i tak se v Loučné nevzdali a myšlenka mít podobnou stavbu v obci neopustili. Nakonec z toho vznikla stavba inspirovaná prostorově a funkčně tou z Račího údolí. Na první pohled je ale jasné, že stavba té loučenské je přeci jen uzpůsobená aktuálnějším poměrům, tvarosloví je střídmější i výzdoba nedosahuje úrovně původního vzoru.

Tančírna v Loučné je situována k rybníčku Kocián, který slouží k rekreačnímu rybolovu. Projekt vypracoval v roce 2006 Ing. Arch. Vít Janků z Postřelmova. Stavbu prováděla firma Invest Cz ze Šternberka jako hlavní dodavatel. Trámovou konstrukci patra prováděli mj. tesaři z Rožnova pod Radhoštěm. Inu na Valašsku tradice dřevěnic zcela nezanikla. Stavba se protáhla, jak se uvolňovaly prostředky. K dokončení díla došlo až roku 2010.

Zděné přízemí slouží hlavně jako zázemí rybářů. Návštěvník si zde za poplatek může vypůjčit potřebné náčiní a po té se oddat čekání na záběr. Po úlovku mu kořist pracovníci vykuchají, zabalí či připraví k okamžitému požití.

V horním patře je prostorný sál, dle názvu tedy určení k tanci (ale i poslechu). Nakonec Tančírna je označená jako letní kulturní dům, zimní je přes ulici (cestu) v objektu bývalé zámecké oranžerie.

Ve srovnání s objektem té starší Tančírny je jasně patrné, že nová je značně volnou kopií. Podoba je spíš jen ve funkčnosti a prostorovém rozdělení. Stavba je navíc přímo v centru dění, o pár desítek metrů dále je obecní úřad, škola, hned vedle je hospoda s rybářskou baštou. I to romantické údolí chybí, místo toho se nad Loučnou tyčí majestátně vrchol Mravenečníku (1343 m).

 

 Zde něco ze staré Tančírny...

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11012868471-kombo/

Vinárna a restaurace "U Langrů"

20. březen 2017 - 0:00
Stravování, adresa: Dolní Věstonice 123
Telefon: +420519517619,+420721123705, e-mail: info@ulangru.cz
Kapacita: 50 míst

Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň jeden osvěžující "cyklonápoj", ovocné nebo bylinkové čaje, V nabídce alespoň jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby. Nabídka musí obsahovat jídlo s malým obsahem tuků (např. pokrmy z celozrnných těstovin, zeleniny, ovoce), Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Trojjazyčné jídelní lístky, Celodenní provozní doba, Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola, Prodej cyklistických a turistických map okolí, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, Přístup na internet, Cizojazyčné informační materiály, Možnost dobíjení elektrokol

Hodnocení: Vinárna – restaurace U Langrů nabízí možnosti celodenního stravování jak ve formě samostatných snídaní, obědů a večeří, tak i v podobě polopenze pro ubytované v Penzionu U Langrů nebo kempu i ostatní ubytované v Dolních Věstonicích. Součástí našeho jídelní lístku jsou i minutková jídla a krajové speciality.

Restaurace na Náměstí

20. březen 2017 - 0:00
Stravování, adresa: Dírná 40
Telefon: +420601346389, e-mail: milada.pil@gmail.com
Kapacita: 50 míst

Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň jeden osvěžující "cyklonápoj", ovocné nebo bylinkové čaje, V nabídce alespoň jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby. Nabídka musí obsahovat jídlo s malým obsahem tuků (např. pokrmy z celozrnných těstovin, zeleniny, ovoce), Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Celodenní provozní doba, Možnost usušení oblečení a výstroje, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Prodej cyklistických a turistických map okolí, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Přístup na internet

Hodnocení: Provozujeme restauraci s českou kuchyní. Je zde možnost pořádání narozeninových oslav, svateb, soukromých akcí a možnost přípravy rautů.

Okrouhlík u Jihlavy

18. březen 2017 - 0:00

V lesích jižně od Jihlavy je soustava několika rybníků s chatovou osadou, pro které se souborně používá název Okrouhlík. Oblast je vděčným cílem cyklistů, běžkařů i pěšáků. Svědčí pro to hned tři turistické značené trasy, které sem vedou. Zelená jde z Jihlavy přes Větrník, modrá okolo říčky Jihlávky přes Ráj u Jihlavy a Rančířov. Třetí, žlutá, přichází od Vysoké a Rantířova. Rozcestí těchto tří tras je u hráze rybníka Střední Okrouhlík poblíž Hospody U Billa, která stojí za zastavení. V zimě je otevřeno pouze od pátku do neděle, od 1.4 pak je otevřeno každý den. Sympatická je již téměř stoletá historie hospody, s ní svázané chatové (původně trampské) osady, a stále aktivní společenský a sportovní život v osadě. Více můžete najít na internetových stránkách osady i hospody
V létě se rybníky stávají oblíbeným místem ke koupání. Nejvíce se asi využívá travnatá pláž před hospodou u rybníku Střední Okrouhlík. 
Také je třeba zmínit bývalý vojenský prostor v lesích směrem k Jihlavě, ve kterém se mimo jiné nachází i biologicky hodnotná území Pístovské mokřady a Rančířovský Okrouhlík, nebo bývalý tankodrom a motokrosová dráha. 
Dolování stříbra se Okrouhlíku také dotýkalo, pozůstatky po dolování jsou v lese ještě patrné. Až sem vede nejdelší rudní žíla na Vysočině, takzvaný Starohorský couk. Začátek je za rybníkem Borovinka, což je osm kilometrů daleko.

Vodopád Načina.

18. březen 2017 - 0:00

V jižním svahu Bukové hory na bezejmenném potoce je málo známý a téměř zapomenutý vodopád Načina. Vodopád je 5 metrů vysoký, překonává čedičový práh s typickou sloupcovitou odlučností. Pod vodopádem v hluboké rokli je malá tůňka s kamennou sutí a několika popadanými kmeny starých stromů. Název vodopádu je podle zaniklé obce Natschin, která zde ve svahu Bukové hory stávala.

Ze Zubrnic vede polní cesta do údolí tohoto bezejmenného potoka. Cesta končí u posedu, odkud se pak lesem pokračuje proti proudu potoka. Tam, kde se stékají dva potoky se pokračuje podél levého potoka pod skalnatý svah, kde je vodopád. Na stromech se občas objeví žlutá turistická značka. To dokazuje, že sem v minulosti vedla značená cesta.

Malšovický jez na Orlici

17. březen 2017 - 0:00

Malšovický jez na Orlici se nachází mezi královéhradeckými částmi Slezské Předměstí a Malšovice, v nejzápadnějším výběžku Přírodního parku Orlice. Vede kolem něho žlutá turistická značka z krajského města do Malšovy Lhoty a dál do Hradeckých lesů.

Původní dřevěný lomený jez zvaný Mlejnek, také Na mlejnku, Na čertovině nebo Bouda, vzdouval vodu pro mlýn v Malšovicích. Jméno však dostal po dalším malém mlýnu na pravém břehu Orlice, který v roce 1920 vyhořel a nový již nebyl postaven.

V letech 1912 až 1914, po zrušení královéhradecké pevnosti, město plánovalo v rámci úpravy Orlice výstavbu nového jezu a vodní elektrárny na pravém břehu řeky. Výstavbu obou vodních děl však oddálil spor města s majitelkou mlýna v Malšovicích. Předmětem sporu byla výška jezu a plánované množství odebírané vody pro budoucí městskou elektrárnu. Po urovnání sporu v roce 1919 byla v letech 1920 až 1921 postavena vodní elektrárna a v letech 1923 až 1927 i samotný jez. Stavbu zpomaloval nedostatek finančních prostředků.

Nový jez postavila firma Ing. Benedikta o sto metrů výše proti proudu. Půdorys jezu má podkovovitý tvar vyklenutý proti toku. V přelivové hraně jez měří na délku 91,3 m, hradící výška je 2,6 m. U levého břehu upoutá pozornost 6 m široká vorová propust s 22,95 m dlouhým skluzem. Vorová propust paradoxně nikdy nesloužila svému účelu. Poslední vor na Orlici byl splaven v roce 1922. U pravého břehu u vodní elektrárny se nachází 12 m široká štěrková propust hrazená válcovým uzávěrem se štítem majícím hradící výšku 2,7 m.

A ještě informace pro vodáky. Malšovický jez není sjízdný. Lodě se přenášejí vlevo.

Turistická známka č. 2380 - Vlašimský zámecký park

16. březen 2017 - 0:00
Anglický park vybudovaný v roce 1755 na místě lovecké obory a zámeckých zahrad. Rozlehlý park s řekou, přírodními zákoutími ale i četnými romantickými stavbami, z nichž jsou některé zachovány dodnes. Park patří mezi nejkrásnější a nejzachovalejší u nás i ve střední Evropě. http://www.vlasimskypark.cz/

Třinec - Muzeum - výstava Andy Warhol

16. březen 2017 - 0:00

Výstava je o režisérovi, scenáristovi, maliarovi, grafikovi, producentovi, manažerovi, ktorý patril k najznámejším osobnostiam moderného umenia 20. storočia. Vlastným menom Andrew Warhola, známy ako Andy Warhol sa narodil 6. augusta 1928 v Pittsburbu, Pensylvánii v USA. Významná osobnosť amerického hnutia pop - artu. Svoju karieru zahajila ako ilustrátor a grafik reklamných predmetov. Svoje meno na Andy Warhol si zmenil po presťahovaní sa do New Yorku. Stal sa maliarom a režisérom známym po celom svete. Warholovi rodičia, prisťahovalci, pochádzali z dnešného Východného Slovenska, z obce Míkovová, národnostne boli Rusíni. Andyho otec do Ameriky emigroval v roku 1909, dôvodom bolo vyhnúť sa vojenskej službe a jeho mama do Ameriky pricestovala v roku 1918.

Svoju kariéru začal ako ilustrátor reklamných predmetov, upravoval inzeráty pre módne časopisy. Začiatkom roku 1960 otvoril v New Yorku svoje štúdio The Factory, kam na večierky chodili najvýznamnejšie osobnosti z oblasti americkej kultúry. V roku 1962 namaľoval sériu 32 kusov Cambell´s Soup a vystavil ich v jednej galérii v New Yorku. To bol začiatok umeleckého hnutia pop - art. Venoval sa aj tvorbe portrétov známych osobností grafickou technikou sieťotlačou, napríklad Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali alebo Elizabeth Taylor. Okrem toho navrhol aj Heinzove kečupové poháre, dolárové bankovky alebo fľašu na Coca-Colu a jej korunkový uzáver. Jeho prvá samostatná výstava sa konala v roku 1965 v Inštitúte súčasného umenia vo Filadelfii.

 Od roku 1965 robil manažéra americkej rockovej skupine The Velvet Underground a stal sa aj producentom ich prvého albumu The Velvet Underground & Nico (1967). Album sa stal slávny vďaka Warholovmu osobitému návrhu jeho obálky - na prednej strane albumu bol obrázok žltého banánu s nápisom "Peel slowly and see". Po strhnutí obrázku žltého banánu sa objavil olúpaný ružový banán. Po vydaní albumu ale Warhol spoluprácu s kapelou ukončil na podnet frontmana kapely Lou Reeda. V 70. rokoch navrhol obal pre dva albumy kapely The Rolling Stones - Sticky Fingers (1971) a Love You Live (1977). Andy Warhol sa osobne poznal s mnohými ďalšími hudobníkmi, napríklad s Johnom Lennonom. Tiež ovplyvnil punk-rockovú formáciu Devo a Davida Bowieho, ktorý po ňom pomenoval na albume Hunky Dory skladbu "Andy Warhol".

Andy Warhol zomrel 22. 2. 1987 po banálnej operácii žlčníka na zanedbanú starostlivosť v jednej z newyorských nemocníc.

Výstava v Třinci sa koná od 2. 2. do 1. 4. 2017. Návštevníci tu môžu vidieť diela zo série CMOA (Carnegie Museum Of Art) z roku 1986. Sú to motívy, ktoré Warhol  venoval inštitútu, na ktorom študoval. Na výstave sú zastúpené kolekcie mačiek Cats, Mercedes Benz alebo portréty známych osobností ako Marilyn Monroe či Liza Minnelli.

Stránky

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card Fotolab

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608 Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny
          Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistické listy