Jste zde

Domů » Agregátor zdrojů » Zdroje

Turistické cíle

Turistické cíle
Katalog turistických míst a cílů
Aktualizace: 1 hodina 19 min zpět

Ozdoba náměstí Rýmařov - nová kašna

4. Říjen 2015 - 0:00

Staré středověké město - Rýmařov, založené ve 13. století se může pochlubit svým nově zrekonstruovaným náměstím Míru. Po rekonstrukci náměstí rozkvetlo a zmodernizovalo. Vznikla zde i nová kašna s chrliči vody, zkrášlující malebné náměstí. Stojí mezi Muzeem a radnicí. Kdysi bylo ve městě několik kašen, ale postupně zanikly. Dnes zaujme návštěvníky tato nově vzniklá kašna, přitahující pozornost dospělých i dětí. Děti ji využívají i ke koupání v letních horkých dnech, stříkájí se zde vodou.

Rýmařov a náměstí Míru

4. Říjen 2015 - 0:00

Vstupní bránou do Jeseníků je malebné městečko Rýmařov, založené ve 13. století. Nachází se na hranici CHKO Jeseníky a Přírodního parku Sovinec. Ve 14. a 15. stol. zde stávala tvrz Bergstadt, postavená k ochraně dolů a hamrů, kde bylo archeologicky prokázáno zpracování rýžového zlata v malé tavírně. Zlato se rýžovalo v údolí nad místní částí - Janovicemi, kde se nachází zbytky rýžovišť. Na náměstí Míru si prohlédnete raně barokní radnici, stojící v jeho středu, v přízemí zaujme pranýř. Renesanční římskokatolická fara z 15. století, stojící u původně gotického kostela sv. Michala bývala kdysi mincovnou. Na náměstí vidíme i městské muzeum, kde se seznámíte s expozicemi o historii města a těžby kovů. Vedle se nachází infocentrum, celoročně otevřené. Naproti radnice zaujme malá fontána, zkrášlující náměstí. Rámařov se stal městem v roce 1400. V místní části Janovice stojí za pozornost renesanční zámek, který vznikl za vlády Žerotínů v 16. stol. na místě bývalé tvrze, stal se centrem celého panství. Jeho současná barokní podoba pochází z přestavby v 17. stol. V Rýmařově se vyráběly pistole a pušky. Kromě renesanční radnice ve středu náměstí Míru zaujme o kousek dál i morový sloup se sochou Panny Marie, kousek pod náměstím stojí barokní kostel sv. Michala. Stejně tak stojí za pozornost i socha J. Nepomuckého. Pasáží u cukrárny lze projít z náměstí k místní lokalitě Hrádek - zbytky předměstské osady, kde se nachází geologická expozice. Ve městě se nachází řada hotelů i penzionů, nemocnice, poliklinika. Okolo Rýmařova se dá podníknout spousta pěkných výletů do přírody i za kulturou, na hrady, zámky, do muzeí. Dnes žije v Rýmařově přes 9000 obyvatel. Přes náměstí Míru v Rýmařově je pěkná procházka.

Zlín - omezená vyhlídka z Barabáše

4. Říjen 2015 - 0:00

Barabáš je zalesněný vrch, vypínající se nad centrem našeho krajského města a dosahující výše rovných 410 metrů. Už dlouho se mluví o tom, že by nebylo špatné, kdyby jeho vrchol ozdobila rozhledna, ale řeči se vedou (a pivo pije) a jestli k tomu někdy dojde, je možné, že my už tady nebudem... Nicméně není třeba věšet hlavičky: jakási ta omezená vyhlídka díky nové, ale rychle zarůstající pasece, tady přece jen je. A navíc se nenachází daleko od trasy zeleně značené turistické stezky, která těmito místy klesá od Lesního hřbitova dolů do středu Zlína. Dokonce tu místní umístili i lavičku, a tak si zde můžete i odpočinout. Výhledová výseč je sice zleva i zprava omezena vzrostlejší lesem, ale přesto je výhled dolů na "Baťovskou" část města, sídliště Jižní Svahy a kulisy Mladcovských a Hostýnských vrchů skvělý. On je ten výhled totiž situován severním směrem, a tak při něm nejsou vaše oči v žádném případě obtěžovány dotěrnými slunečními paprsky. A jestli sebou budete mít i dalekohled (anebo vlastníte fotoaparát s větším zoomem), můžete se pokochat i siluetou věhlasného Hostýna...

Plzeň - Kostel svatého Jana Nepomuckého

3. Říjen 2015 - 0:00

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni se nachází na Chodském náměstí. Byl vystavěn v letech 1908 – 1911 v pseudorománském slohu podle návrhu architektů Jana Svobody a Františka Stalmachera. Chrám je trojlodní, přes 50 m dlouhý. Vstupní portál má tři vchody a je, stejně jako interiér, bohatě  zdoben štukatérskými prvky od akademického sochaře Vojtěcha Šípa, žáka J. V. Myslbeka. Obě věže jsou vysoké 63 metrů. Kostel byl vysvěcen 22. října 1911 kardinálem Lvem Skrbenským.

Chrámová lod měří 34 metrů. hlavní oltář sv. Jana Nepomuckého i oltáře Panny Marie ustavičné Pomoci a sv. Josefa v bočních lodích  jsou vyrobený Františkem Kadeřábkem z Prahy dle návrhu Jana Kastnera. Okna jsou vyplněna vitrážemi s obrazy světců.

V letech 1947–1950 byly akademickým sochařem Františkem Bartošem podle návrhu architekta Jana V. Čermáka vyrobeny tzv. „Plzeňské jesličky“, ty jsou dnes uloženy v oratoři.

 

GPS: 49°44'18.02″N, 13°22'16.12″E

 

Věž u katedrály sv. Štěpána Litoměřice

3. Říjen 2015 - 0:00

Věž byla vystavěna v letech 1883-89 litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku věže nalezneme osobní znak 14. litoměřického biskupa. Od května 2010 je zpřístupněna veřejnosti. Její výška je 50 metrů a nabízí nádherný výhled na město a okolí. Věž je součástí katedrály sv. Štěpána, která byla vystavěna v 17. Století.

 

Biskupství litoměřické

Dómské náměstí 9/9 – recepce,
412 88 Litoměřice

Tel.:+420 416 707 511
www.dltm.cz
biskupstvi@dltm.cz

NS Hlinná Kamýk

3. Říjen 2015 - 0:00

Naučná stezka Hlinná – Kamýk je dlouhá 11,5 km a představuje historii hornin a přírody na sedmi informačních tabulích. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Stezka je doplněna skrytými schránkami, tzv. keškami.

 

NS Hlinná-Kamýk
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4
412 01 Litoměřice e-mail: info@ceskestredohori.info telefon: + 420 412 871 140-1
Naučná stezka Hlinná Kamýk

Muzeum čertů Úštěk

3. Říjen 2015 - 0:00

Unikátní expozice představující návštěvníkům život čertů v prostorách úštěcké Pikartské věže a gotického podzemí. Muzeum popisuje pravého českého čerta se všemi kladnými vlastnostmi, které jsou mezi čerty světově ojedinělé. 

 

Úštěk - Informační centrum

http://www.mesto-ustek.cz,
mailto:mk.ustek@tiscali.cz
Tel.: +420 416 795 368

Muzeum čertů a Pekelné sklepy v Úštěku

http://www.certi-muzeum.com,
mailto:Stejny.Jaroslav@seznam.cz
Tel.: +420 774 101 125

Hrádek

3. Říjen 2015 - 0:00

Původní hrad Ronovců z první poloviny 14. století byl na sklonku téhož století výrazně rozšířen a zveleben známým pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. V 16. století však už význam hradu výrazně poklesl a definitivní tečku za jeho existencí učinila třicetiletá válka. V 2. pol. 20. století byl hrad dlouhodobě konzervován a částečně rekonstruován. Jeho nejdochovanější částí je obvodová hradba s cimbuřím a vysokou hranolovou věží na vstupní straně, obklopující fragmenty staršího jádra na centrálním pískovcovém bloku.

 

Přístup od:

Rašovice (zelená TZ), Úštěk (žlutá TZ)
Více na:

www.mesto-ustek.cz

Skalka

3. Říjen 2015 - 0:00

Nevelké sídlo místních panských rodů, připomínané poprvé roku 1357, se bez
větších peripetií dočkalo třicetileté války, kdy je zničili Švédové. Z trosek hradu postavili následně Hrzánové z Harasova novou zámeckou budovu, jejíž siluetu značně neobvyklým způsobem obohacuje stará hradní věž. V prostorách zámku jsou umístěny výstavy regionálních umělců a malá expozice hradů Českého středohoří.

 

Přístup od:

obce Vlastislav
Více na:

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

Panna

3. Říjen 2015 - 0:00

Opěrný bod vystavěný roku 1421 katolíky proti Žižkovu hradu Kalichu byl husity vzápětí dobyt a důkladně přebudován, takže se zařadil k jejich nejvýznamnějším pevnostem v zemi. Proto byl také roku 1437 na osobní příkaz císaře Zikmunda zbourán poté, co jej zemské vojsko dlouho neúspěšně obléhalo a nakonec – ke svému štěstí – zajalo velitele hradní posádky. Jeden z nejrozlehlejších českých hradů byl koncipován značně odlišně od soudobých hradních staveb a opevněn fortifikacemi zcela nového typu, takže i v evropském kontextu jsou jeho pozůstatky mimořádně významnou památkou.

 

Přístup od:

Řepčice (žlutá TZ, “Žižkova stezka Zemí hradů“)
Více na:

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

 

 

Ostrý

3. Říjen 2015 - 0:00

Hrad Ostrý si někdy v době lipanské bitvy postavil Václav Kaplíř ze Sulevic. Při volbě místa i a konec konců i charakteru stavby se jistě projevil vliv tehdejší velmi neklidné doby; Ostrý tak byl hradem pevným, kterému se staly osudným až mírové časy 16. století. Na skalnatém kopci jihozápadně od Velemína se z něj dochovaly trosky zdí i pozoruhodných zemních fortifikací, jimiž Ostrý vzdáleně připomíná hrad Litýš.

 

Přístup od:

Březno (modrá TZ),
Milešov (červená a modrá TZ)
Více na:

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

Oltářík

3. Říjen 2015 - 0:00

Malý hrad, sestávající prakticky jen z paláce a branské věže, postavil někdy po Lipanech husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Objekt s funkcí vojenského opěrného bodu byl vzhledem k extrémní poloze na výrazném skalním vrcholu značně nepohodlný, a tak není divu, že již v první polovině 16. století byl opuštěn. V krajině nesmírně malebně položená troska hradu je dnes vyhledávaným cílem pěších výletníků, kterým se odmění dalekým kruhovým rozhledem.

 

Přístup od:

Děkovka (červená a modrá TZ),
Dřemčice (modrá TZ)
Více na:

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

 

 

Mrtvý v obřanské rokli. Obřany u Brna.

3. Říjen 2015 - 0:00

Přece tady někde musí být! Ovšem, malý kamenný pomníček je tak snadné přehlédnout. Už jsem přestával věřit. Není to poprvé, co se ho snažím v této divočině nalézt. Zatím pořád marně. A dneska? Tři hodiny tu bloudím podivuhodným labyrintem, roklemi, které by snad patřily do scény z westernu a ne pár stovek metrů za poslední paneláky, tři hodiny se prodírám změtí padlých stromů, nahoru, dolů, ze stráně na stráň.

První stopou se mi před léty stala turistická mapa. Ale značka, zde zanesená, byla nepřesná, anonymní. A taky můj první pokus o vypátrání neznámého pomníku skončil neúspěšně. Les byl v těch místech nepřehledný, hluboký, snadno odolal mé touze spatřit nespatřené.

Druhým impulsem mi byla přesnější mapa vojenská. A ta mi prozradila i název: „pomník Jana Mašaráka“. Ale ani druhý pokus mě k němu nepřivedl. Usoudil jsem, že pomník neexistuje, pomníky snadno pomíjí, jaká slovní hříčka. A pustil jsem ho z hlavy.

Před pár měsíci se mi do ruky dostaly spisy z archivu lesnické školy ve Křtinách. A v nich jeden řádek: „Jan Mašarák - zavražděn od pytláků 31.X.1952“. A tak jsem tady potřetí.

Tentokrát jsem expedici zorganizoval důkladněji. Starosta obecního úřadu v Maloměřicích se sice divil, nicméně potvrdil, že nějaký pomník tam v té džungli asi stojí. A co víc - poslal mě do Obřan k rodině Mašarákově...

Nevím. Je dovoleno tímto způsobem jitřit staré rány? Ano, je to už skoro šedesát let, co se Jan Mašarák nevrátil z lesa, ale dá se něco takového zapomenout? Kolik ran dokáže čas vyléčit za půl století?

Nebylo mi nejlíp, když jsem tiskl zvonek u dveří. Vyšla mladá slečna, moje žádost ji nesmírně překvapila. A potěšila, domnívala se, že tento příběh už nikdo nezná (a v tom má vlastně pravdu). Ukázalo se, že je vnučkou nešťastného Jana. Dědečka samozřejmě nepamatuje, ale pomník viděla. Prý ale dávno. Říká, že má čas a že mi pomůže s hledáním. Autem vyjíždíme nad Obřany.

A teď tu stojím, v labyrintu se otevírají nové a nové strže, rokle hluboké, široké na rozpažení rukou. Strmé hliněné stěny, změť keřů a padlých stromů. Věčné šero, těžký vzduch a žluté listí pod nohama...

Vnučka Jana Mašaráka už dávno odjela domů. Marně tady hodinu bloudila. Pomalu se stmívá. Došel jsem na konec nejdelší rokle. Končí kolmou stěnou. Nic. Tak to vzdávám. Za chvíli je tma. Vracím se zpátky, celý poškrábaný od větví. Ještě vcházím do poslední boční rokle, nejužší, nejnepřístupnější. Končí barikádou větví a zřícených stromů. Zkouším projít, po čtyřech se sunu vlhkým listím. Za kmenem se narovnávám - a stojím před pomníkem. Hrubý kámen, nápisová deska, vše zarostlé v křoví. Úzký pruh oblohy nahoře rychle tmavne. „Jan Mašarák ... rukou vraha ... 31.X.1952 “.

Co se tady před víc než půl stoletím stalo, přesně se neví. Bylo tu nalezeno mrtvé tělo Jana Mašaráka, zde ukryté. Osudný výstřel padl asi nahoře na loukách, ale kdo tenkrát zmáčkl spoušť? Prý to byli pytláci, báli se lesníků, stříleli po nich často, je mnoho takových pomníčků po naších horách. Ale šeptalo se po Obřanech, že Mašarákova smrt leckomu vyhovovala, doba byla tehdy zjitřená, lesník měl v Obřanech autoritu a vystupoval proti tehdejší kolektivizaci. Ostatně i pohřeb Jana Mašaráka se pro stovky lidí stal veřejnou demonstrací jejich antikomunistického smýšlení.

Píšu tyto články taky proto, aby i jiný poutník mohl navštívit místa neznámá, místa obtěžkaná dávným příběhem, kam by ho jinak ani nenapadlo jít. Ale tentokrát, tentokrát cestu nepopíšu. A ani to nelze. A stejně byste pomník nikdy nenašli v tom bludišti strží roklí a zmol. Bude tam stát navždy sám, v rokli až strach temné a úzké, v rokli, k smrti určené. Bude tam stát ještě pár set let, drolící se, v křovinách zarostlý, všemi zapomenutý. Až do chvíle, kdy ho země pohltí. A s ním i vzpomínku, o několik staletí starší, než jí bylo původně souzeno.

(článek byl napsán v roce 1999)

Kalich

3. Říjen 2015 - 0:00

Zříceniny rozsáhlého hradu zbudovaného roku 1421 Janem Žižkou nad vsí Třebušín. V bouřlivém 15. století osvědčil jeden z našich nejlépe opevněných hradů své vynikající vojenské kvality, avšak po skončení válek na jeho sklonku už byl opuštěn. Do současnosti se z hradu dochoval zejména mimořádně propracovaný systém zemních fortifi kací, který dokonce částečně inspiroval evropské pevnostní stavitelství nastupujícího novověku.

 

Přístup od:

Třebušín (žlutá TZ, „Zlatá stezka Zemí hradů“, „Žižkova stezka Zemí hradů“)
Více na:

www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

Přívoz Neštěmice / Svádov

3. Říjen 2015 - 0:00

Přívoz bude jezdit z neštěmické ulice Veslařská do Labské ulice ve Svádově. Kapacita je 12 osob. První plavba se plánuje v květnu 2015. Nový přívoz pozitivně ovlivní cykloturistiku. Lidem z Neštěmic zkrátí cestu na Labskou cyklostezku.

 

 

Přívoz Velké Březno / Povrly

3. Říjen 2015 - 0:00

Přívoz slouží pro přepravu osob, kol, osobních i nákladních aut a traktorů. V provozu je celeročně a každý den. Je to významná spojnice mezi oběma břehy v prostoru mezi Ústím a Děčínem.

 

 

Přívoz Církvice / Dolní Zálezly

3. Říjen 2015 - 0:00

Přívoz přepravuje turisty a cyklisty na řece Labe. Kapacita je 10 osob a je i loď je i přizpůsobena po převoz zdravotně postižených osob na invalidních vozících. V provozu je o víkendech s hodinovým intervalem. Z Církvic vyplouvá od 9 do 17 hodin vždy v celou hodinu a z Dolních Zálezel o půl hodiny později zpět. Celková doba plavby je 7 minut.

 

Přívoz Církvice / Dolní Zálezly

Tel.: +420 774 884 805

www.usti-nad-labem.cz
www.labske.privozy.sweb.cz
www.labske.privozy.cz

Přívoz Malé / Velké Žernoseky

3. Říjen 2015 - 0:00

Přívoz se nachází na Labi, těsně nad soutěskou zvanou Porta Bohemica. V provozu je jen v letní sezóně, zpravidla od května do září. Přepravuje lidi a cyklisty, přeprava je zajišťována malou loďkou, do které se vejde až 20 osob. 

 

Přívoz Malé Žernoseky / Velké Žernoseky

Tel.: +420 607 947 099
+420 739 734 582
+420 728 033 707
www.malezernoseky.cz

Přívoz Lovosice / Píšťany

3. Říjen 2015 - 0:00

Přívoz spojuje město Lovosice s obcí Píšťany. Přívoz lze využít jako přepravu k Píšťanskému jezeru dřívější zaplavené pískovny. Nalézá se pod vrchem Radobýl  mezi obcemi Velké Žernoseky, Píšťany a Žalhostice na pravém břehu řeky Labe. Přívozní loď se jmenuje Tramín a má kapacitu 12 lidí. Provoz je zajišťován denně v době od 8:00 do 20:00.

 

 

Přívoz Nučničky / Nučnice

3. Říjen 2015 - 0:00

Přívoz bude sloužit pro přepravu osob a cyklistů na řece Labe. V provozu bude od 8 do 18 hodin. Loď,  na které se budou lidé plout má být nepotopitelná. 

Přívoz Nučničky / Nučnice

Tel.: +420 601 352 503
www.obec-travcice.cz

Stránky

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

           HAMÉTuristické známkyBoCo

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinuČeské dráhy a.s.Author - evropská značka jízdních kolČeská spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

           Asociace A-TOMKST - Klub slovenských turistůPTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze OEAV - Oesterreichischer AlpenvereinOesterreichischer TouristenklubFichtelgebirgsverein e.V.Česká asociace Sport pro všechnyFolklorní sdružení České republikySokolJunák – svaz skautů a skautek ČR

Partnerské instituce, organizace a firmy

Český olympijský výborMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo životního prostředí ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČRCzech TourismKonto Bariérykudyznudy.cz - tipy na výletCzeCot - turistický portál České republikyMinisterstvo kultury ČRNárodní památkový úřadMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRMinisterstvo zemědělství ČRNárodní zemědělské muzeumTuristické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis TuristaKAPesní KATalogy volného času KAP-KAPortál DŘEVO a STAVBYČasopis MŮŽEŠ