Jste zde

Domů » Agregátor zdrojů » Zdroje

Turistické cíle

Turistické cíle
Katalog turistických míst a cílů
Aktualizace: 4 hodiny 17 min zpět

Václavská lípa

9. listopad 2014 - 0:00

Tento památný strom roste ve Strakonicích u Podsrpenské ulice (výpadovka na Vodňany). Za památný strom (resp. tehdy chráněný přírodní výtvor) byla tato lípa srdčitá spolu s řadou dalších stromů vyhlášena 7. 3. 1979 Okresním národním výborem Strakonice s ochranným pásmem v okruhu 10 m od kmene. Další vyhlášení, tentokrát už jako památný strom, bylo 25. 10. 2000 Městským úřadem Strakonice s ochranným pásmem 17,5 m. Důvodem vyhlášení byl fakt, že jde o mimořádnou solitérní dřevinu, navíc byla zhodnocena jako nejkrásnější lípa v okrese Strakonice.

V roce 2012 byla udávaná výška tohoto stromu 27 m. Obvod kmene jsme v prosinci 2013 naměřili 580 cm. Stáří této lípy je odhadováno na 300 let. Lípa je v dobrém zdravotním stavu. V minulosti byly odstraněny odumřelé části a instalována korunová vazba. Některé větve se dotýkají země. Někdy se tomuto stromu říká také "hraniční lípa", neboť roste na hranici tří katastrálních území: Strakonic, Nových Strakonic a Předních Ptákovic.

Lípa byla zvolena za symbol slovanské pospolitosti, jako taková je např. považovaná za český národní strom a v Chorvatsku je ekvivalentem českého haléře. Lípa je ceněna hlavně řezbáři pro svoje měkké a tudíž snadno opracovatelné dřevo. Používá se často na výrobu hudebních nástrojů a ozdobných prvků nábytku. Lípa je také známou léčivou rostlinou, zejména její květ i s listenem.

Památné stromy jsou vyhlašovány a chráněny podle § 46 a 47 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vyhlašují je pověřené obecní úřady (tzv. obce II.), krajské úřady (velmi zřídka jen v přírodních rezervacích a památkách) a správy NP a CHKO. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. V jejich ochranném pásmu jsou zakázány jakékoliv pro strom škodlivé činnosti.

Záznam v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody pod kódem 102690.

Douglas DC-3 Dakota

9. listopad 2014 - 0:00

Na letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni můžete potkat mnoho moderních letadel, ale také jedno docela staré. Je to letoun se sbírek Vojenského historického ústavu Praha, který byl zapůjčen a zde vystaven u příležitosti 80. výročí založení Československých aerolinií (ČSA) v roce 2003. Proto je vystaven vedle budovy, v níž ČSA sídlejí. U ČSA tento letoun létal v letech 1946-60. Tabule u exponátu dále udává maximální cestovní rychlost 300 km/h, počet cestujících 21 a dolet 2575 km.

Douglas DC-3 Dakota je legendární letoun - první let se uskutečnil již v roce 1935. Vyroben byl v mnoha verzích civilních i vojenských, s kapacitou až 32 cestujících. Výroba probíhala převážně v Kalifornii, ale licenčně i v SSSR a Japonsku a celkově dosáhla cca 13 tisíc kusů. Více informací je na Wikipedii.

Dub u Houšků

9. listopad 2014 - 0:00

Tento památný strom roste v zahradě u domu č. p. 357 v Dobřívě. Za památný strom byl tento dub letní vyhlášen 21. 11. 1985 Okresním národním výborem v Rokycanech s ochranným pásmem v okruhu 5 m. Důvodem jeho vyhlášení bylo stáří (odhadem 200 let) a velikost stromu. Výška stromu je cca 20 m. Obvod kmene je v roce 2009 udáván 315 cm. Dub je v dobrém zdravotním stavu.

Dub letní (Quercus robur) je považován za symbol síly, dlouhověkosti a odolnosti a jako takový získal významené postavení zejména v germánské mytologii, kde je zasvěcen Thórovi, bohu blesku. Dub je národním stromem Německa. Dubové dřevo je velice ceněné a má široké uplatnění ve stavebnictví, zejména pro odolnost i při trvalém ponoření ve vodě. Proto se v minulosti často používal např. pro mlýnská kola.

Památné stromy jsou vyhlašovány a chráněny podle § 46 a 47 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vyhlašují je pověřené obecní úřady (tzv. obce II.), krajské úřady (velmi zřídka jen v přírodních rezervacích a památkách) a správy NP a CHKO. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. V jejich ochranném pásmu jsou zakázány jakékoliv pro strom škodlivé činnosti.

Záznam v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody pod kódem 102317.

Webkamera - Vrčeň

19 hodin 27 min zpět

Webkamera umístěná v centru obce Vrčeň snímá pohled na zdejší hlavní průjezdní komunikaci. Snímek z webkamery najdete na oficiálních stránkách obce zde

Webkamera - Nepomuk, náměstí

19 hodin 27 min zpět

Stránka zde nabízí pohledy dvou webkamer z městečka Nepomuk, rodiště svatého Jana Nepomuckého. Jedna webkamera je umístěna na rohu budovy staré školy na náměstí Augistina Němejce a snímá pohled na náměstí a kostel sv. Jana Nepomuckého. Druhá kamera umístěná na márnici u hřbitova snímá pohled na městečko směrem k zámku Zelená Hora. Na stránce se snímky z webkamer najdete také hodnoty aktuální teploty v Nepomuku. Více zde

Zámecký park Chyše

24. říjen 2014 - 0:00

Zámecký park rozkládající se na devíti hektarech okolo zámku Chyše získal dnešní vzhled v polovině 19. století, kdy procházel také zámek novogotickou přestavbou. Zahrada kolem zámku dnes patří mezi hodnotné přírodně krajinářské parky, přičemž využívá velmi členitý terén s četnými zákoutími, kde ze všech pohledových směrů je zámek dominantou. Zajímavou a pohlednou partíí parku je mělké údolí kolem potoka, který zahradou protéká a ústí do rybníčku pod zámkem. Podél potoka i na oktraji jezírka jsou vysazeny vodní a bahenní rostliny, různé druhy leknínů a okolo vody nechybí ani smuteční vrby. Ve vyšší poloze parku se rozkládá udržovaná louka se starými volně roztroušenými stromy domácích druhů, jako například buky, javory a lípy. Za zmínku jistě stojí nejstarší strom parku, kterým je asi 400 let stará lípa velkolistá. Naopak výsadbka v blízkosti zámku patří k těm novodobějším a tvoří ji převážně stálezelené i opadavé rhododendrony a také kultivary svídy s množstvím mladých keřů. Při návštěvě Chyše si rozhodně nenechte příjemnou a poučnou procházku zámeckým parkem ujít.

Vsetínské vrchy: Soláň a Jezerné

24. říjen 2014 - 0:00

Vsetínské vrchy: Soláň a Jezerné (10/2014)

Slunečné a teplé podzimní počasí nás vylákalo k procházce po valašských kopečkách, tentokráte na Soláň a Jezerné ve Vsetínských vrších. Vsetínské vrchy se rozkládají "mezi" Javorníky, Moravskoslezskými Beskydami a Hostýnskými vrchy.

Nejvyšší horou pohoří je Vysoká (1 024 m n. m.). Nejznámější oblastí Vsetínských vrchů je bezesporu Soláň, malebná a stále ještě trvale obydlená krajina se specifickou atmosférou a krásnými výhledy.

Přes Soláň vede státní asfaltová silnice 3. třídy Velké Karlovice – Hutisko-Solanec. Dostaneme se tak pohodlně až do sedla Čarták, kde zaparkujeme u nové stavby Zvonice (infocentrum, výstavy), ale možností k zaparkování je tu více. Odtud je jen kousek ke známé horské chatě (hotelu) Čarták. Od chaty jdeme po červené turistické trase směrem k vrcholu Soláň.

Z celého úseku až po Ski areál Soláň se naskýtají krásné výhledy vlevo na vrcholy Beskyd (Lysá hora, Smrk, Kněhyně, Radhošť) a vpravo na hřeben Javorníků. Turistická trasa nejvyšší vrchol oblasti – Soláň (861 m n. m.) - míjí, ale je k němu zřetelně vyšlapaná stezka do kopce. Minout tento vrchol by bylo určitě škoda, je zde osazen kamenný obelisk s nápisem, lavička, a je odtud krásný výhled do krajiny.

Ze Soláně se vracíme zpět na turistickou červenou značku a jdeme kolem dalších vleků po soláňském hřebeni. Navazuje lesní úsek, který nás po nějaké době vyplivne na dalším rozhledovém bodě s pohledy k Beskydům a už jsme v místě Pod Kotlovou.

Je zde občerstvení a lavice na sezení. Na rozcestníku se vydáváme z kopce dolů po žluté. Tento úsek vede lesem a je velmi prudký, chůze může za mokra dělat potíže. Potřebujeme ale uzavřít okruh zpět k autu na Soláni a také se chceme podívat na Jezero.

Jezero je vodní plocha nad osadou Jezerné, která vznikla sesuvem půdy a později bylo místo přehrazeno a upraveno uměle. Matná barva vody se nám moc nezdála, ale zahlédli jsme v ní raka, což svědčí o kvalitě prostředí. Kluci se tu pokoušeli chytat ryby.

Na břehu jezera stojí dvě stavby, větší rekreační chata, která zela prázdnotou, a staré, ne moc udržované stavení, kupodivu obydlené s vlajícím prádlem. Nechybí zde ani nezbytná cedule o použití dotačních prostředků EU na odbahnění jezera. 

Od Jezera jdeme ještě kousek po žluté a pak odbočíme mezi hospodářskými usedlostmi s pasoucími se kravami na louce na polní cestu vpravo, abychom si zkrátili cestu k zelené turistické značce. Z cesty je pěkný výhled na Jezerné.

Po zelené značce se pak vracíme kolem Bzového, rozcestníku Soláň, nad turistickou chatou, a hotelu Soláň zpět k autu. Procházka celkem cca 9 km. V Čartáku si dáme něco k pití. Důchodce u vedlejšího stolu říká obsluze, že je z Brna a dal by si valašskou klobásu. Zakrojí do přinesené klobásy a konstatuje, že tento masný výrobek rozhodně valašský není...

Turistická známka č. 2102 - Pivovar Poděbrady

23. říjen 2014 - 0:00
Právo várečné náleželo poděbradským měšťanům, kteří vlastnili dům uvnitř městských hradeb, již od středověku. Od roku 1531 bylo právo prodávat pivo na celém poděbradském panství omezeno, protože za pánů z Gutštejna byl při zámku vybudován vrchnostenský pivovar. Měšťanský pivovar poté mohl dodávat pivo pouze do hospod v okruhu jedné míle od města, ostatní hospody na panství musely odebírat zámecké pivo. Starý městský pivovar zničil požár v roce 1832. Nový pivovar byl založen kolem roku 1900. Jeho maximální výstav dosahoval 12 000 hl za rok. 1. ledna 1948 byla firma "Akciový pivovar a sladovna v Poděbradech" znárodněna. V letech 1948-–1950 jej provozovaly Polabské pivovary n.p. Zrušen byl roku 1950. Dnes je v části jeho prostor restaurace a pension.

Do Hotelu Praha v Novém Jičíně

23. říjen 2014 - 0:00

Nevíte kam v Novém Jičíně na dobrý oběd ? Hotel Praha je tu pro vás. Stojí v centru města, nedaleko Masarykova náměstí, naproti Žerotínského zámku.  Kdo je zde ubytován, najde zde útulné pokoje i apartmány s televizí i minibarem. Hotel je vhodný pro pořádání menších i větších akcí a společenských oslav. Součástí hotelu je krásná, prostorná, nekuřácká restaurace, kde výborně vaří, možno posedět i v příjemné kavárně. K dispozici je i letní zahrádka, tři salonky, v prvním patře a jídelna. Jistě si pochutnáte na tradičních pokrmech i světových specialitách a kdo rád mlsá, zaujme ho nabídka výborných dezertů a moučníků s voňavou kávou. Každý den zde nabízí výběr ze čtyř druhů denního meníčka hotových jídel nebo si vyberete z bohatého výběru nabídky jídelního lístku. Je zde i nabídka dětských jídel, dezertů a salátů. V hotelu Praha můžete také navštívit řadu akcí, např. taneční večery, Karaoke - pro odvážlivce, nebojící se zpívat do mikrofonu, poslechnete si i Klavírní koncert, atd.

MINI - ZOO Aqua Terra ve Štramberku

23. říjen 2014 - 0:00

Chcete - li si spestřit prohlídku náměstí ve Štramberku, navštivte zdejší největší sladkovodní akvárium, stojící na náměstí pod schody vedoucími k věži Trúba. Aqua Terra jistě zaujme malé i dospělé návštěvníky. Prohlédnete si zde stovky tropických ryb v nádržích o objemu několika tisíc litrů, různé druhy hadů, ještěrů, i drápkaté opičky, také stálou výstavu akvarijních a terarijních zvířat. Pro školní výlety je prohlídka doplněná výkladem. Otevřeno zde mají denně od května do září, zbytek roku o víkendech.

Štramberk - ubytování na náměstí - U Davidů

23. říjen 2014 - 0:00

V malebném horském městečku - Štramberku, s překrásnou přírodou Beskyd, které patří ke stále více vyhledávaným místům, se návštěvníkům města nabízí možnost levného ubytování v soukromém domě U Davidů, stojící přímo na náměstí, naproti kašny. Dům je útulný, tichý, prostorný s pokoji vybavenými kuchyňslou linkou, koupelnou a výhledy přímo na náměstí nebo na věž Trúbu v okouzlujícím Štramberku. Za domem je k dispozici velká zahrada. Výhodou tohoto domu v centru města je, že kolem najdete spoustu restaurací, v blízkosti je i cukrárna, vinotéka, pizzérie, obchody a pekárny, kde se pečou legendární Štramberské uši. Patrový starobylý dům s možností levného ubytování stojí v centru památkové rezervace Lašského Betléma. V přízemí se nachází velká společenská místnost s kuchyní, sociální zařízení a koupelna je na chodbě. V patře je v apartmánech kuchyňská linka, koupelna se soc. zařízením. Zdarma vám zde ubytují i vašeho domácího mazlíčka -  pejska turistu. Možno umístit i vaše kola a parkování je na náměstí před domem i na vlastním parkovišti.

VIDA! Nový zábavní park v Brně

23. říjen 2014 - 0:00

VIDA! je nový zábavní park zaměřený na vědu a pokusy otevřený v pavilonu D brněnského výstaviště. Je určen opravdu téměř pro všechny - zvídavé dvouleté děti i pro dospělé, zkrátka pro ty, kdo si chtějí hrát, něco nového se dozvědět, vyzkoušet si fyzikální a chemické pokusy zábavnou formou.

Vědecký park otevře své brány už 1.12.2014!

Kaple Jana Pavla II v Bukovanech

23. říjen 2014 - 0:00

Kaple Jana Pavla II v Bukovanech je velmi moderní sakrální stavba dokončená a vysvěcená teprve 20.10.2013. Stavba symbolizuje loď–archu, pevně ukotvenou nad vlnou, loď pro věřící i ostatní návštěvníky. Má překrásný a nevšední interiér, naprosto unikátní oltář, obrazovou křížovou cestu z papíru, malované vitráže atd.

Investorem byli manželé Josef a Zdeňka Kouřilovi + veřejná sbírka
Autoři architektonického a stavebního návrhu: Jaroslav a Lenka Vlachovi
Spolupráce:

Luboš a Jakub Jarcovjákovi - plastika Krista, svatostánek, oltářní stůl, lavice a sedesy, zpovědnice
Radim Hanke - autor bronzového reliéfu Jana Pavla II. a pískovcové Madony
Ivo Sedláček - autor malovaných vitráží v presbytáři
Zdeněk Gajdoš - autor křížové cesty
Markéta Prokopová - pískování a malba oken v hlavní lodi
Dodavatelská firma: Luděk Křižánek z Bukovan

Položení základního kamene: 23. 9. 2012.

Vysvěcení a otevření Kaple: 20. 10. 2013

Najdete ji v centru obce.

Webkamera - Mělník, plavební komory

23. říjen 2014 - 0:00

Webkamera umístěná na Chrámu Svatého Petra a Pavla v Mělníku snímá pohled na soutok Labe a Vraňansko-hořínského plavebního kanálu s historickými plavedními komorami. Snímek z webkamery najdete zde

Fantasy golf Plasy

23. říjen 2014 - 0:00

Fantasy golf Plasy

Jedná se v této oblasti o unikátní spojení minigolfu, ZOO a botanické zahrady. Areál je otevřen od dubna do října a letos na jaře dokonce otevřeli pavilon šelem. Fantasy golf je koncipován jako procházka světem. Cestou mezi jednotlivými jamkami se dostanete do několika zemí. Atmosféru dotváří již zmiňovaná flóra a fauna a také moc hezké dekorace. 

Osobně mě tento areál velice překvapil. Rozhodně jsem nečekal, že to tu bude tak hezké. V přilehré restauraci je možnost se také najíst a napít. Zvláštní kouzlo mají také hry po setmění, když zavítáte v pozdějších hodinách. Parkoviště je hned u areálu, i když často bývá plné. Toto místo rozhodně doporučuji!

Malá Morava - U Přejezdu

23. říjen 2014 - 0:00

Pokud jedu kolem, neopomenu se zastavit, už jen kvůli známému poznatku, že když vynecháme otevřenou hospodu, všechny ostatní pak už budou zavřené. Naštěstí hospoda U Přejezdu je poslední dobou otevřená celkem pravidelně. Najdeme ji za kolejemi v Malé Moravě, ačkoliv přes potok (Moravu) je vlastně již Vysoký Potok, zde, zatím ještě skromná Morava tvoří hranici mezi jednotlivými osadami. Nakonec ve Vysokém Potoku je i obecní úřad obce Malá Morava, pod kterou patří. Samotná hlavní ves je asi o kilometr dál po silnici, která za železničním přejezdem začíná.

Podle současných majitelů je Hostinec dekorován logem Farmy Morava (z Malé Moravy), takže se vlastně po přejezdu už asi nenazývá.

Jde původně o běžnou vesnickou hospodu, ale naštěstí nejde o žádnou zaplivanou čtyřku. Hostinec se přeci jen nalézá v turisticky celkem oblíbené oblasti, navíc majitel je zřejmě vášnivý nimrod, čemuž odpovídá výzdoba. Ta se k blízkým horám celkem hodí. U železničního přejezdu je východiště turistických tras směrem k Severomoravské chatě, případně pokračování ke vzdálenějšímu Králickému Sněžníku. Ve šťastných zimách za hospodou byla i zimní běžkařská stopa k Vojtíškovu (a Návrší). Poslední zimy sice tomu tak není (nebylo na čem), ale od Severomoravské chaty sem běžkaři dojíždějí celkem pravidelně. Nejde jen o hospodu s nápoji, ale i s kuchyní, povětšinou běžná česká (i moravská) jídla. Momentálně na čepu blízké Hanušovické, v pracovním týdnu (Po-Čt) otevřeno od 11–20 h, Pá-So 11–23 h, Ne je kratší, 11–17 h. Sympatické je, že u hospody je autobusová zastávka a na nádraží (spíš zastávku) Podlesí to zas tak daleko také není a vlaky zase jezdí.

Malá Morava sice není místo, kde by si celebrity předávali kliku u dveří, nicméně jednu návštěvu tady uchovávají v zaskleném výklenku (se starou omítkou). Kdo se optá, dozví se, že hospodu kdysi navštívil sám Velký blondýn. Měl-li sebou jednu černou botu ale prameny neuvádí.

Tetřeví Boudy – horská chata a vyhlídka

23. říjen 2014 - 0:00

Horská chata Tetřeví Boudy (1.032 m n. m.) se nachází v horní části stejnojmenné luční enklávy, jižně pod Liščí horou (1.363 m n. m.) a 5 km severovýchodně nad Dolním Dvorem, kam správně náleží. Vede kolem ní žlutá turistická značka z Černého Dolu na Liščí louku a zelená značka z Rudolfova k Hrnčířským Boudám.

Horskou chatu tvoří tři ubytovací budovy s celkovým počtem 170 lůžek v 60 pokojích a jedna provozní budova s restaurací, kinem, bazénem, saunou, garážemi, třemi byty a dalšími prostory nezbytnými pro chod zařízení. O velikosti chaty vypovídá její užitná plocha 3.895 m2. Velikost pozemku o výměře 103.000 m2 umožňuje chatě provozovat vlastní lyžařský vlek.

V současné době, v říjnu 2014, je horská chata v rekonstrukci. Ale již v prosinci 2014 se její nový provozovatel chystá opět otevřít a přivítat první hosty. Ve zrekonstruovaných pokojích na ně čeká TV s plochou obrazovkou, připojení k wifi, čajový koutek a v rodinných apartmánech i kuchyňka.

Pronajímatel slibuje podávat tradiční jídla české kuchyně a čerstvé pečivo z vlastní pekárny. Aktuální ceník ubytování najdete na www.tetreviboudy.com.

Pokud vaše kroky povedou kolem Tetřevích Bud, nezapomeňte se zde na chvíli zastavit a vychutnat si pěkný výhled jihozápadním až severním směrem. Přes luční enklávu uvidíte zleva několik podkrkonošských kopců a vrchů (Rumburk, Tábor, Kněžický vrch, Strážnou horu, Kozákov) a dále krkonošské hory Přední a Zadní Žalý, Janský vrch, Šeřín a zmíněnou Liščí horu. Jednotlivé vrchy a hory vám pomůže rozpoznat panoramatická deska na vyhlídce vzdálené několik desítek metrů od chaty.

 

Lomanský dub letní II.

22. říjen 2014 - 0:00

Lomanský dub letní II.

Tento druhý památný strom v Lomanech roste již déle než 500 let.Vyrostl do výšky 22 metrů a obvod kmene byl naměřen přes 750 cm. Nachází se více na jihu než-li druhý památný dub u silnice. Je součástí naučné stezky Ludvíka otčenáška

Lomanský dub u silnice

22. říjen 2014 - 0:00

Lomanský dub u silnice

Jedná se o dub letní, který roste v Lomanech na svém místě již 700 let. Dosahuje úctyhodných rozměrů, výšky 28 metrů a tlouštky kmene přes 770 cm. Někdy je také nazýván Žižkův dub.

Cukrárna a kavárna - Perníkovka ve Štramberku

22. říjen 2014 - 0:00

Ocitnete - li se v  malebném městečku Štramberk, a procházíte - li z náměstí do kopečka k věži Trúbě, po pravé straně, pod bránou hradu, na úbočí kopce a začátku romantické uličky s roubenkami stojí Kavárna a cukrárna - Perníkovka, od které je pěkný výhled na Trúbu. V uličce si prohlédnete i další roubené domy z 18. a 19. století, podle kterých je Štramberku přezdíváno - Valašský betlém. Hned po překročení prahu této roubenky se z dnešního 21. století ocitnete v  " dobách pohádkových. " V přízemí chaloupky vytápěné krbem se nachází společenská místmost s vybavenou kuchyní a vsupem na terasu s letní zahrádkou a slunečníky. V podkroví se nachází obytné místnosti se sociálním zařízením, lze zde celoročně bydlet. Stavení je hlavně po celý rok otevřeno od devéti do pěti hodin, každý den v týdnu a slouží k odpočinku cestou na hrad s možností ochutnání nějaké dobroty. Vyberete si z množatví káv, čajů, dortíků, pro děti zde mají také kávičky a dortíky, perníčky a jiné dobroty.

Pro ty nejmenší zde každou neděli a středu hraje pohádky loutkové divadlo. Je však nutno si telefonicky rezervovat lístky. Takže po celý rok zde prožijete v prostředí roubené chaloupky, provoněné vůní skutečných perníků i medových specialit příjemné posezení buď na terase nebo v interiéru s krbem, který zdobí stejně jako stěny - různé perníčky a dobrota, Štramberské uši. Prohlédnete si zde i expozici tradiční výroby perníků, Štramberských uší a dalších cukrářských dobrot, také soubor dobových dřevěných perníkářských forem a jiných tvořítek.

 

Stránky

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

           ŠKODA AutoDesert EssenceHAMÉBoCoTuristické známky

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinuČeské dráhy a.s.Author - evropská značka jízdních kolČeská spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

           Asociace A-TOMKST - Klub slovenských turistůPTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze OEAV - Oesterreichischer AlpenvereinOesterreichischer TouristenklubFichtelgebirgsverein e.V.Česká asociace Sport pro všechnyFolklorní sdružení České republikySokolJunák – svaz skautů a skautek ČR

Partnerské instituce, organizace a firmy

Český olympijský výborMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo životního prostředí ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČRCzech TourismKonto Bariérykudyznudy.cz - tipy na výletCzeCot - turistický portál České republikyMinisterstvo kultury ČRNárodní památkový úřadMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRMinisterstvo zemědělství ČRNárodní zemědělské muzeumTuristické infocentrum KČT To má ŠŤÁVU - Slevy a tipy pro zákazníky Skupiny ČEZ získejte na www.stava.cz

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis TuristaPortál Turistika.czKAPesní KATalogy volného času KAP-KAPortál DŘEVO a STAVBYČasopis MŮŽEŠRegionální televize