Jste zde

Domů » Agregátor zdrojů » Zdroje

Turistické cíle

Turistické cíle
Katalog turistických míst a cílů
Aktualizace: 1 hodina 16 min zpět

zřícenina Nový hrad u Kopřivné

27. srpen 2014 - 0:00

   Tato zřícenina se nachází na Hanušovické vrchovině a je postavena pravděpodobně na tzv. "starém hradě" nazývaného též Furchtenberk, který co do letopočtu nelze datovat (nelze ho dohledat). Známý je až díky dědičnému dělení bludovského hradního panství koncem 14. století (pod které v tomto čase hrad spadal) a následně i další rozsáhlejší výstavbou, díky ní, si získal i nový název, nám dnes známý,  "Nový hrad". Pod zázemí Nového hradu patřilo zejména území vsí Kopřivné, Osikova a Lužné.

   Díky své rozsáhlé výstavbě, a to především ve 14. a 15. století, měl být hrad hlavně pro Zikmunda Lucemburského (na základě bratrských sporů) nejen spolehlivou stráží královských zeměpanských zájmů v této oblasti, ale hlavně pak velice silným vojenským obranným štítem proti husitům na severní Moravě. Je pravděpodobné, že právě mohutnost a obrovský rozsah hradu byl jeho největší slabinou a růst zárodkem jeho konce.

   Svůj význam pro okolí však: - částečně ztrácí za husických válek (1420 - 1471) 

                                             - úplně za obléhání a dobytí hradu vojsky uherského krále Matyáše Korvína (v čele křížáckých vojsk v rozmezí let 1468 -1471). Od té doby byl Nový hrad "v držení" dalších cca 15 - 20 Pánů, kteří tento hrad nechali zpustnout do dnešní podoby. Samozřejmě svůj podíl na ruinách zříceniny má hlavně člověk a v minimální míře zub času i příroda sama.

  

Rožnov - golf

27. srpen 2014 - 0:00

Moc krásné 9-ti jamkové hřiště. Perfektní farewaye i greeny, které jsou navíc veliké. Zázemí je také na dobré úrovni je s jídlem nepočítejte.

Podívejte se na trasu hřiště.

golf Radíkov

27. srpen 2014 - 0:00

Pěkné vesnické 9-ti jamkové hřiště. Když je pěkně jsou odtud nádherné výhledy na Beskydy. Klubovna je pochopitelně skromná, ale domácká.

Podívejte se na zaznamenanou trasu golfového hřiště.

Dolní Lomná - Lomňanské muzeum

27. srpen 2014 - 0:00

V malebné obci Těšínských Beskyd v Dolní Lomné se nachází malé muzeum, umístěné v dřevěné replice školy. Původní roubená škola byla odvezena r. 1974 do muzea v Rožnově p. Radhoštěm. Lomňanské muzeum bylo otevřeno v říjnu roku 2008 a postaveno za přispění prostředků z EU. Muzeum spolupracuje s mnoha institucemi, např. se zemědělskou školou v Č.Těšíně, Ochranáři přírody, Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy. Konají se zde různé akce - vozatajské závody, velikonoční a vánoční výstavy, výstavy betlémů apod. Muzeum je otevřeno denně od 10 do 17 hod.

Vcházíme brankou do areálu muzea a prohlížíme si informace o horských pastvinách, lese a horské zahrádce. Je zde i geokoutek s kameny. Před muzeem jsou dřevěné sochy horalky a horala a sv. Ambrože, patrona včelařů. V interiéru si prohlížíme, jak vypadala školní třída, kdy se ještě psalo perem a inkoustem, vnučka zkouší jako Šípková Růženka ostrost hrotu na kolovrátku, vysvětluji jim, jak se topilo ve starých kamnech, která mají prostor i na ohřívání vody. V další místnosti je spousta starých fotografií místních obyvatel, z nichž převažuje rod Sikorů. Muzeum slouží zároveň jako obchůdek se suvenýry, dostanete zde turistické razítko, dřevěnou turistickou známku a spoustu ústních i písemných informací o místech v okolí.  

Dolní Lomná - pohádková stezka

27. srpen 2014 - 0:00

Na začátku naučné stezky pralesa Mionši v Dolní Lomné byla nově vybudována pro děti Pohádková stezka. Vstup na Naučnou stezku pralesa je letos povolen jen s průvodcem. Vydali jsme se tedy od letos nově vybudovaného informačního centra na Matyščině louce alespoň na stezku určenou dětem. Na jedenácti panelech je napsán pohádkový příběh o malém chlapci Jeníčkovi, který záviděl svému kamarádu Josífkovi, že jsou bohatí. Doma se mu přestalo líbit, protože byli chudí a musel pomáhat tatínkovi a mamince. Rozhodl se proto, že uteče z domova. Na své cestě potkal nejdříve moudrou sovu a postupně řadu zvířat, která se vyskytují v beskydských lesích - zmiji, slimáka, medvěda, vlka a rysa. A jak pohádka končí? No přece poznáním, že nejlépe je doma u maminky a tatínka.

Cestou zpět děti pozorovaly včelky, motýli a drobný hmyz a seznamovaly se s lučními květinami a rostlinami podél řeky Lomné. V informačním centru si pak vybraly u paní otázku a po jejím správném zodpovězení byly odměněny bonbóny. Nastal čas k návratu, za chvíli jsme nasedli do autobusu a na hotel jsme dojeli akorát k večeři.

Dolní Lomná - výstava k 1. svět. válce

27. srpen 2014 - 0:00

V obci Dolní Lomná (asi 8 km od Jablunkova) se v jedné z místností hotelu Pod akáty koná od 23. - 31.8.2014 výstava věnovaná 100. výročí začátku 1. světové války. Na výstavě jsme byli s dětmi a hlavně vnukovi se to líbilo. Jsou zde k vidění uniformy i spodní prádlo vojáků, různá vyznamenání a řády, zbraně, ale i spousta fotografií a korespondence i osobních věcí vojáků. Výstavu instalovali bratři-nadšenci tohoto období dějin, na plakátě je sice napsáno vstupné 15 Kč, ale nakonec tam byla kasička na dobrovolné vstupné. I když je psáno, že se nemáme vystavených věcí dotýkat, vnuk si mohl vyzkoušet nabíjení zbraně.

Rozhledna Slunečná nad Velkými Pavlovicemi

27. srpen 2014 - 0:00

Na jaře roku 2009 vznikl na nevysokém kopci nad Velkými Pavlovicemi malý turistický areál, jemuž dominuje zajímavá stavba rozhledny. Hned u parkoviště jsou dvě stavby ve stylu typických vinných sklípků. V jedné najdeme sociální zařízení, druhá slouží jako občerstvovací stanice. Na ploše nad těmito "sklípky" pak stojí 18,6 m vysoká rozhledna ze dřeva a oceli. Po 75 schodech se dostanete do výšky 15 m nad úrovní okolního terénu a odkryje se vám nádherný kruhový výhled do dalekého okolí.

Nejblíže jsou samozřejmě vidět Velké Pavlovice, ležící západně od rozhledny. Za nimi se majestátně vypíná hřeben Pálavy. Severním směrem máte jako na dlani Němčičky a vpravo od nich Bořetice a další rozhlednu - Kraví horu. Následují Kobylí a Vrbice. Jižní směr představuje "placku" neboli roviny od Hodonína přes Velké Bílovice po Břeclavsko. A všude vinice. Pro mě, Východočecha z kraje obilí, řepky, cukrovky a lesů velice zvláštní, ale nádherný pohled, umocněný ještě faktem, že jsem se na rozhlednu dostal za zvláštního světla soumraku, kdy ostatní účastníci zájezdu už dávno koštovali přetvořené plody tohoto kraje... Ale ať už se do Velkých Pavlovic (nebo jejich okolí) dostanete kdykoliv, návštěvu této rozhledny si rozhodně ujít nenechte.

Areál je přístupný celoročně, klidně i v noci a bezplatně! Dostanete se k němu snadno z centra Velkých Pavlovic po zelené značce kolem železniční zastávky, s odbočkou vlevo po žlutě značené silnici. Žlutá značka vás pak přivede ještě ke kapli sv. Urbana (viz zde) a zpět do Velkých Pavlovic.

Kaple sv. Urbana nad Velkými Pavlovicemi

27. srpen 2014 - 0:00

Svatý Urban je patronem všech vinařů. Není tedy divu, že mu byla zasvěcena tato neobvyklá a velice hezká kaplička uprostřed vinic nad Velkými Pavlovicemi. Najdete ji nad původní budovou bývalé Šlechtitelské stanice vinařské, která dnes slouží jako rekreační zařízení.

Kaple byla postavena na jaře roku 2008. Kamennou část - bílý vápenec - dodala slovenská Senica, dřevo Ždírec nad Doubravou na Vysočině. Socha pochází z dílny uměleckého řezbáře Jaroslava Buncka z Rajhradic a je z jediného kusu dřeva.

Ke kapli se dostanete snadno z centra Velkých Pavlovic po žluté značce kolem železniční zastávky a již zmíněného rekreačního zařízení. Žlutá značka pak pokračuje k rozhledně Slunečná (viz zde) a sestupuje k zelené značce, která vás přivede zase zpátky do Velkých Pavlovic.

Rozcestí Ledeč nad Sázavou - náměstí

26. srpen 2014 - 0:00

Na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou při troše štěstí najdeme ukrytý pod hustou korunou stromu turistický rozcestník. jeho směrové šipky upřesňují směry červené a zelené turistické trasy. Červeně značená turistická trasa sem na Husovo náměstí v Ledči přichází údolím řeky Sázavy ze Světlé nad Sázavou a pokračuje dál po proudu podél řeky přes Vlastějovice do Zruče nad Sázavou. Zeleně značená trasa má na Husově náměstí svůj počátek a směřuje odtud přes vrch Melechov okolo rozhledny do Dolního města a dál do Lipnice nad Sázavou.

Sousoší Kalvárie v Červeném Kostelci

26. srpen 2014 - 0:00

V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěno sousoší Kalvárie.

Na čtyřdílném schodištním základu je masivní sokl, na něm je horní sokl opatřený po stranách ozdobnými volutami. Sokl je ukončen profilovanou římsou. Na vyvýšeném podstavci je kříž s ukřižovaným Kristem, dole po stranách kříže jsou dvě menší plastiky, vlevo Panny Marie Bolestné a vpravo svatého Jana Evangelisty.   Obě sochy v mírně spirálovitém pohybu vzhlížejí vzhůru ke kříži. U paty kříže je plastika lebky. Sousoší z hrubozrnného pískovce vzniklo v polovině 18. století, pravděpodobně o něco později než Mariánský sloup. Autor není dosud znám.

Hřbitov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje v Červeném Kostelci

26. srpen 2014 - 0:00

Pravidelní i náhodní návštěvníci červenokosteleckého hřbitova se shodují v tom, že tento hřbitov je jedním z nejkrásnějších v republice. Svojí polohou na vrcholku návrší Chrby, nedaleko městského centra, i úpravou s množstvím zeleně je volným pokračováním Smetanových sadů. Množství hrobů s pietně udržovanou květinovou výzdobou je uvedeno pomníky a pomníčky s četnými plastikami, reliéfy a sochařskými pracemi. K věčnému odpočinku je zde uloženo množství významných rodáků a osobností města.

Tento hřbitov je již třetím známým místem posledního odpočinku občanů Kostelce. Původní hřbitov obklopoval chrám sv. Jakuba Většího a zasahoval do dnešního náměstí. Hroby se zde nalézaly ještě roku 1840, kdy byl již dávno používán hřbitov druhý, na Vackově louce pod dnešním hřbitovem. Druhý hřbitov byl používán do roku 1870, přestože již roku 1862 byl z popudu faráře Františka Kernera položen základní kámen ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na Chrbech a současně zde bylo započato se stavbou v pořadí již třetího kosteleckého hřbitova. Hřbitov byl roku 1863 vysvěcen hradeckým biskupem Karlem Hanlem.

V roce 2005 byla kompletně rekonstruována hřbitovní kaple, křížová cesta a dláždění hlavní cesty, vybudováno nové osvětlení a v urnovém háji nové kolumbárium a rozptylová loučka.

Hřbitovní kaple 
Hřbitovní kaple sv. Cyrila a Metoděje byla dostavěna a vysvěcena roku 1865. Interiér kaple zdobí dva obrazy kosteleckého rodáka, akad. malíře Gustava Vacka: Bolestná Panna Marie na oltáři a Panna Marie s Ježíškem ve slávě při vchodu do kaple. Zajímavostí jistě jsou i varhany z roku 1873, které po nedávné opravě a doplnění rejstříkové dispozice, mohou být využívány nejen k liturgickým účelům, ale i jako koncertní nástroj.

Křížová cesta 
Při cestě od brány ke kapli je čtrnáct zastavení křížové cesty od V. Střihavky z roku 1875.

Umělecky cenné náhrobky 

Návštěvník červenokosteleckého hřbitova by neměl při své procházce přehlédnout některé, zvlášť umělecky cenné, náhrobky. Vpravo od kaple při hlavní cestě k obřadní síni je hrob Antonína Matýse se sochou Krista od Břetislava Kafky. V pravé zadní (severní) části hřbitova je několik hrobů s uměleckými náhrobky. Při hřbitovní zdi je štukatérsky provedená plastika Memento, na vedlejším hrobě je pískovcová plastika Raněný od sochaře Špatenky z Trutnova. O jednu cestu blíž ke středu hřbitova jsou vedle sebe dva náhrobky - pískovcová socha Smutek od sochařů Veise a Deyla z Hořic a pískovcová plastika Horníci od týchž sochařů. Na mnohých náhrobcích jsou umělecky zdařilé drobné plastiky a rytiny vyjadřující život, profesi či podobu zesnulého. Všechny projevy úcty a vděku k zesnulým svědčí o kulturnosti, víře a lásce našich občanů a zanechají v každém návštěvníkovi hřbitova hluboký dojem.

Hroby významných osobností

Augustin Purm 
U obvodové zdi na levé straně staré části hřbitova je hrob učitele Boženy Němcové, Augustina Purma (*28. 8. 1800 - 5. 6. 1875) a jeho ženy, učitelky Otylie Purmové, rozené Rudlové. Boženu Němcovou učil nejprve jako učitelský pomocník v České Skalici, později jako učitel ve Chvalkovicích. V Kostelci ho Božena Němcová zastala, když zastupoval svého tchána Aloise Rudla.

Ota Rubáček 
Vlevo při hlavní cestě od vchodu ke kapli byl v květnu 1945 pohřben hrdina z pražských barikád Ota Rubáček (*27. 4. 1915 - 6. 5. 1945).

Bohumil Kulíř 
Před kaplí, vlevo od hlavní cesty, je hrob ředitele měšťanské školy Bohumila Kulíře, významného regionálního autora literárních a historických studií (*14. 11. 1878 - 18. 3. 1950).

Hrob ruského vojáka 
Vlevo při hlavní cestě přímo pod kaplí je hrob ruského vojáka padlého při osvobozování našeho kraje. Jméno není uvedeno a na tomto místě uctívána památka všech vojáků Rudé armády, kteří položili životy za osvobození naší vlasti.

Hrob duchovních správců kostelecké farnosti 
V ose hlavní cesty před kaplí je hrob duchovních správců kostelecké farnosti s pseudokorintským sloupem nesoucím kříž s Kristem. Jsou zde pochováni:

P. František Kerner (* 4. 2. 1794 - 9. 1. 1876) narodil se v Rychnově nad Kněžnou. V Kostelci byl farářem v letech 1839 - 1876. Roku 1861 inicioval založení nového hřbitova. 
P. Vincenc Dvořáček (*22. 11. 1826 - 12. 11. 1903) byl v Červeném Kostelci kaplanem do roku 1853 a farářem od roku 1876. 
P. Karel Bauch (*27. 1. 1856 - 21. 6. 1934) byl v Červeném Kostelci děkanem v letech 1904 - 1934. 
P. Jaroslav Žďárek (*12. 2. 1873 - 5. 11. 1948) byl v Červeném Kostelci děkanem v letech 1935 - 1948. 
Msgre Jan Řezníček (* 9. 1. 1875 - 19. 12. 1947) působil v Červeném Kostelci jako katecheta v letech 1908 - 1935. 

Nejhonosnější pomník 
Nejhonosnějším pomníkem staré části hřbitova je vpravo pod kaplí náhrobek patřící Petru Hůlkovi a jeho rodině. Petr Hůlek byl bohatý pláteník a faktor z Horních Rybníků-Čertoviny. Bohatě figurálně zdobený pískovcový náhrobek Snímání z kříže dala zhotovit jeho choť. Jeho životní osudy zachytil Josef Hurdálek v románu Pavel Hoňka.

František Šupich, Áda Šupich 
Vlevo od kaple (při pohledu od hlavní brány) je hrob nejstaršího kosteleckého lékaře Františka Šupicha (*15. 10. 1810 - 2. 12. 1889), kterého portrétoval Gustav Vacek, a věhlasného hudebního skladatele a kapelníka Ády Šupicha.

František Karel Zachoval 
Vlevo od kaple, hned při cestě, je hrob redaktora Náchodských listů Františka Karla Zachovala (*30. 3. 1882 - 28. 5. 1976). Náhrobní kámen zdobí busta zemřelého. V Červeném Kostelci sice nebydlel, ale byl zde častým hostem u syna a přátel.

Vojáci z prusko-rakouské války 1866 
K nejstarším hrobům hřbitova patří hrob čtyř rakouských a pěti pruských vojáků z války roku 1866. Byli sem svezeni z okolí nebo zemřeli v místních lazaretech. V roce 2001 byl pomník restaurován členy šermířské skupiny Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce pod odborným dohledem člena Komitétu pro údržbu památek z roku 1866, slavnostně vysvěcen a předán městu.

Josef Krušina 
Vpravo od kaple je hrob ředitele školy Josefa Krušiny (*24. 7. 1847 - 9. 9. 1927).

Gustav Vacek 
Vpravo od kaple je pochován akademický malíř Gustav Vacek (*21. 8. 1821 - 1. 10. 1894), vrstevník Boženy Němcové, malíř oltářních obrazů i dvorní malíř posledních Habsburků.

Břetislav Kafka 
Vpravo od kaple je místo posledního odpočinku červenokosteleckého řezbáře a sochaře Břetislava Kafky (*14. 5. 1891 - 27. 8. 1967), badatele v oboru psychotroniky a autora psychotronických děl.

Josef Hurdálek 
Vpravo od kaple je hrob učitele Josefa Hurdálka (*1. 7. 1885 - 21. 9. 1944), spisovatele a historika Červenokostelecka, kronikáře města, kustoda bývalého městského muzea a redaktora časopisu Od kladského pomezí.

František Jiroušek 
V pravé novější části hřbitova při cestě k obřadní síni je hrob Františka Jirouška z Končin. Byl zastřelen německým vojákem 7. května 1945 na Končinách.

Jan Kratochvíl 
V pravé novější části hřbitova nedaleko obřadní síně je hrob velitele československého armádního sboru v Sovětském svazu, armádního generála Jana Kratochvíla, rodáka z Horní Radechové. Anabáze jeho vojenského života byla mnohokrát publikována. Jan Kratochvíl zemřel 15. 3. 1975 v Červeném Kostelci jako generál na odpočinku.

Jindřich Křeček-Jituš 
V nejsevernější části hřbitova, v urnovém háji, je uložena schránka s ostatky výtvarníka Jindřicha Křečka (*7. 3. 1909 - 4. 2. 1979). Kromě kreseb a obrazů z našeho kraje je znám jako zahraniční voják a zpravodaj z druhé světové války. V jeho pozůstalosti je mnoho kresebných a písemných dokladů jeho dlouhé válečné cesty v řadách československých zahraničních jednotek.

Miloslava Maudrová 
V urnovém háji, hned za vstupní branou, je po pravé straně hlavní pěšiny uložena urna s ostatky Miloslavy Maudrové, vnučky Boženy Němcové (*30. 5. 1878 - 30. 5. 1968). Urna byla na červenokosteleckém hřbitově uložena na přání zesnulé.

Martin Růžek 
18. prosince 1995 zemřel v Praze velký český herec Martin Růžek. V Červeném Kostelci se narodil 23. 9. 1918. Urna s jeho ostatky byla do rodiště převezena 18. 5. 1996, aby zde dohrál svou roli nejdelší - věčný spánek.

Viktorčin hrob

26. srpen 2014 - 0:00
Po zrušení starého hřbitova u kostela byl roku 1821 vysvěcen hřbitov v bývalé zahradě kupce Františka Vacka. Na něm se pohřbívalo do roku 1868. Dnes je v těchto místech, v zahradě v Dvořáčkově ulici vedoucí od kostela k novému hřbitovu, jen symbolický hrob bláznivé Viktorky, postavy z Babičky Boženy Němcové.   Na kovaném kříži je deska s nápisem: Zde odpočívá Viktorka, narozená r. 1792, dcera Antonína Žida z Červené Hory. Zemřela 17. října 1868.   Viktorka Židová byla nalezena polomrtvá v malé jeskyňce v dubině  
pod Žernovem a převezena do rodné Červené Hory. Po smrti byla na obecní útraty 19. října 1868 pohřbena do společného hrobu chudých na tehdejším kosteleckém hřbitově, neboť Červená Hora patřila ke zdejší farnosti. Podle úmrtního listu z 18. října zemřela sešlostí věkem v stáří 76 let. Viktorčin hrob je pro případné návštěvníky celoročně volně přístupny. Přístup je z Dvořáčkovi ulice vedoucí od kostela (na náměstí) přímo vzhůru ke hřbitovu (od kostela přes ulici B. Němcové, průchodem mezi budovami vzhůru Dvořáčkovou ulicí, odbočka k symboickému hrobu je po cca 150 m vpravo)

Kostel Nejsvětější trojice v Klášteře

26. srpen 2014 - 0:00

Raně barokní  poutní kostel Nejsvětější Trojice byl v letech 1501-1507 zbudován při klášteru paulánských mnichů. Později byl vypálen a v letech 1668–1682 podle projektu Giovanniho Domenica Orsiho znovu postaven. Kostel je jedinečný svou prostorovou koncepcí. V průčelí kostela je jeden z největších dřevěných oltářů ve střední Evropě. V blízkosti kostela je údajně léčivá studánka a rašelinná louka.

Prohlídky kostela zajišťuje rodina Havlíčkova, mobil: +420 602 703 007 (pro skupiny 5 a více osob). Z Nové Bystřice vede do Kláštera modrá turistická značka (vzdálenost 5 km) nebo se můžete vydat po Graselově stezce (vzdálenost 8,5 km). Přes Klášter vedou i 2 naučné stezky - Stezka 20. století  a Stezka vyznání.

Mariánský sloup před Kostelem sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci

26. srpen 2014 - 0:00
V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěn Mariánský sloup. Sloup má v základu třístupňové schodiště do všech čtyř stran, na němž je dvoudílný sokl, dole širší, přecházející třemi profily do užší části nahoře s profily s převislou římsou.   Na soklu je postaven válcový, zdola nahoru konicky se zužující, sloup, opatřený dole jednoduchou patkou, nahoře ukončený hlavicí kompozitního slohu. Nahoře je socha Panny Marie, stojící na zeměkouli obtočené hadem. Panna Maria drží v náručí malého Ježíška. Exaltovaný pohyb ve spirále je zdůrazněn bohatou a rozevlátou draperií.   Socha je zlacená, kolem hlavy má kruh svatozáře s hvězdičkami rovněž zlacenými. Mariánský sloup je z hrubozrnného pískovce. Tato barokní památka je datována rokem 1724, autor není určen.

Vila továrníka Theodora Keyzlara

26. srpen 2014 - 0:00

Architektonicky významnou kubistickou stavbou, zapsanou ve státním seznamu památek okresu Náchod, je budova nynější základní umělecké školy v Nerudově ulici v Červeném Kostelci, dříve vila továrníka Theodora Keyzlara.

Vila byla projektována akad. arch. Josefem Gočárem, stavbu provedl červenokostelecký stavitel Josef Pitřinec v letech 1923 až 1924.

Prostorná hala v přízemí s původním zdobným dřevěným obložením slouží žákům základní umělecké školy jako koncertní síň, v ostatních místnostech jsou učebny jednotlivých uměleckých oborů. V interiérech budovy se natáčely filmy.

Malý Žalý

26. srpen 2014 - 0:00

Na vrcholu rozhledna Přední Žalý ve výšce 1019m.

Divoká Kamenice

26. srpen 2014 - 0:00

Zajímavé peřeje řeky Kamenice. Poblíž zřícenina hradu Návarov.

Bozkovské jeskyně

26. srpen 2014 - 0:00

Bozkovské jeskyně.. největší dolomitové jeskyně v ČR. Prohlídka trvá cc 45min, nic moc zajímavého není k vidění - až na jezero ke konci (viz foto).

Vodopád Helkovice

26. srpen 2014 - 0:00

Nenápadný vodpád cestou k Roztockému mlýnu

Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci

26. srpen 2014 - 0:00
Domek spisovatelky Boženy Němcové 

V centru města naproti kostelu je Domek Boženy Němcové s expozicí připomínající krátký pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci od podzimu 1837 do dubna 1838 a obrazovou minigalerií známého červenokosteleckého malíře Gustava Vacka. Součástí prohlídky Domku Boženy Němcové je i symbolický hrob Viktorky, postavy z Babičky Boženy Němcové, který je umístěn v parčíku za domkem. Hrob je také samostatně přístupný z ulice vedoucí od kostela ke hřbitovu.

Na bývalém domku kupce Augustina Hůlka čp. 127 v ulici Boženy Němcové byla roku 1912 odhalena pamětní deska: V tomto domě bydlela Božena Němcová od měsíce září 1837 do dubna 1838. 

Naproti faře byl domek, který se ode všech ostatních lišil čistou úpravou. Celé průčelí bylo bílé jako sníh. U oken byly letní zelené okenice, hlavní dveře a vedle nich jedny od polovice se skleněnými okny byly hnědé. Za sklem těch dveří bylo vidět rozličné věci: kalouny, vřetena, trubku malovanou, dýmky, fíky, míče, strakaté harasky, slovem věci, které svědčiti měly, že tam bydlí kupec. Pak se vyznamenával ještě zídkou, která celou šířkou domku zděna byla a bílými dlaždicemi pokladena. Vybíhala skoro půl sáhu do silnice a ze stran vedly na ní dva stupně. Do tohoto domku, když jsem se po městě ohlédla, vešla jsem." Božena Němcová: Chudí lidé.

24. května 1942 byla v podkroví domku z iniciativy učitele, muzejníka a regionálního spisovatele Josefa Hurdálka péčí městské rady slavnostně otevřena světnička Boženy Němcové. Roku 1962 u příležitosti stého výročí spisovatelčina úmrtí byla světnička nově upravena. Domek ale nebyl v následujících letech soustavně opatrován, chátral a roku 1974 musel být z technických důvodů uzavřen. Jeho stavební obnova byla zdlouhavá a náročná. V interiéru byla instalována nová expozice.    9. 5. 1985 byl opravený Domek Boženy Němcové předán do užívání veřejnosti. Po roce 1989 se rodina Justových-Sirůčkových zřekla restitučního nároku na domek a věnovala ho městu s podmínkou, že bude sloužit památce Boženy Němcové.

Nedílnou součástí nové expozice Domku Boženy Němcové se staly stručné dějiny města Červeného Kostelce zobrazené na čtrnácti panelech ve vstupní místnosti - bývalém kupeckém krámě. Kromě vstupní expozice je domek zcela věnován povídce Chudí lidé. V přízemí procházejí návštěvníci světnicí Hůlkových-Hlouškových a kuchyňkou s kachlovými kamny. Obě místnosti jsou zařízeny dobovým nábytkem, obrázky a předměty i vybavením pro domácí předení lnu. Původním a dobovým nábytkem je vybavena i světnička Boženy Němcové v podkroví. V prostorné předsíni před touto světnicí zobrazil výtvarník expozice Stanislav Kulda na dlouhé nástěnné desce hrdiny povídky Chudí lidé.   Region: Červený Kostelec / Kategorie: muzea a galerie
Místo: Červený Kostelec
Adresa: B. Němcové 127, Červený Kostelec 549 41

Stránky

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

           ŠKODA AutoDesert EssenceHAMÉBoCoTuristické známky

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinuČeské dráhy a.s.Author - evropská značka jízdních kolČeská spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

           Asociace A-TOMKST - Klub slovenských turistůPTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze OEAV - Oesterreichischer AlpenvereinOesterreichischer TouristenklubFichtelgebirgsverein e.V.Česká asociace Sport pro všechnyFolklorní sdružení České republikySokolJunák – svaz skautů a skautek ČR

Partnerské instituce, organizace a firmy

Český olympijský výborMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRMinisterstvo životního prostředí ČRMinisterstvo pro místní rozvoj ČRCzech Tourismkudyznudy.cz - tipy na výletCzeCot - turistický portál České republikyMinisterstvo kultury ČRNárodní památkový úřadMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRMinisterstvo zemědělství ČRNárodní zemědělské muzeumTuristické infocentrum KČT To má ŠŤÁVU - Slevy a tipy pro zákazníky Skupiny ČEZ získejte na www.stava.cz

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis TuristaPortál Turistika.czKAPesní KATalogy volného času KAP-KAPortál DŘEVO a STAVBYRegionální televize