Jste zde

Domů » Agregátor zdrojů » Zdroje

Turistické cíle

Turistické cíle
Katalog turistických míst a cílů
Aktualizace: 17 min 23 sek zpět

Viadukt nad Krupou

26. říjen 2016 - 0:00

Železniční trať Hanušovice – Staré Město (pod Sněžníkem) sice nepatří k nejdůležitějším tahům tuzemské dopravní sítě, nicméně díky svému umístění ji (mimo pravidelných cestujících) vynechal málokterý milovník železnic.

Trať se soudobým označením 294 se vine údolím říčky Krupé, která je prvním větším levostranným přítokem Moravy, a odvodňuje kotlinu mezi pohořím Králického Sněžníku a Rychlebských hor. Stavba železnice se plánovala od roku 1890, samotná stavba začala ale až po roce 1901. Samotná trať není nikterak dlouhá, délka činí asi 11,25 km, převýšení činí 126 m. Minimální poloměr oblouku činí 180 m. V 90. letech minulého století se uvažovalo o zrušení trati, ale povodeň roku 1997 ukázala, jak dobře byla trať postavena. Ta je vedena poměrně vysoko ve svahu nad řekou a v podstatě katastrofu – přežila na rozdíl od silnice – bez úhony.

Asi nejzajímavější stavbou celé dráhy je necelých 66 m dlouhý viadukt na cca 4. km trati (trať se měří od Hanušovic, jinak necelých 2,5 km od soutoku Krupé s Moravou). Výška nad řekou činí cca 10 m. Rozpon železného mostu je podepřen dvěma kamennými pilíři. Ve svazích v okrajích mostů jsou podobně vyvedené patkové pilíře. Mimo samotné řeky most překlenuje i silnici do Starého Města (na pravém břehu). Nad levým břehem probíhá těleso vodního náhonu k bývalé brusírně Jindřichovské papírny Na Šlajfce, dnes MVE.

Lesní jezírko pod Klenovem

25. říjen 2016 - 0:00

 

No, jezírko... oficiálně je to lesní tůň, ležící v sedélku Bátrnka mezi skalnatými vrchy Klenovem (666 m) a Štípou (707 m). Navíc byla před rokem 2000 uměle rozšířená členy Českého svazu ochránců přírody z Valmezu. Ti ji napřed ručně prohloubili, ale protože to nestačilo, přišel ke slovu i bagr. Dnes už po těch zásazích není okolo vodní plochy ani stopy a ona je naopak obklopena rozkošným lesním porostem a mokřadní flórou. Ptáte se – proč na tomhle místě tolik lidského úsilí? Tůň s močálem se stala velmi cenná z důvodu výskytu velkého množství obojživelníků, stahujících se sem v době rozmnožování z blízkého i vzdálenějšího okolí a ze všech světových stran. Můžeme se zde setkat se skokanem hnědým i štíhlým, ropuchou obecnou, kuňkou žlutobřichou a čolkem horským. K vidění jsou tu také tvorové, známí jako bezobratlí. Nejkrásnější spatřené exempláře patří k vážkám ploským a šídlům modrým.

 

Těsně okolo vodní tůně prochází modrá tur.značka a značení NS Klenov z Dušné k přehradě Bystřička. Jezírko s mokřadem tu bývalo i v dávné minulosti, což samozřejmě neuniklo lidské pozornosti. Jenomže staré Valachy nezajímaly ty poskakující žabičky a létající vážky, ale fascinovala je tmavá vodní hladina, o které si mysleli, že je bezedná. A protože měli poněkud bujnější fantazii, tak si vybájili, že si to jezírko za domov vybrali draci.

 

Kdoví, jestli té bajce „trochu“ nepomohli místní zbojníci. Ti měli totiž ve skalách na Klenově a na vedlejší Štípě své tajné skrýše, do kterých si ukládali naloupené poklady a rozhodně nestáli o to, aby se jim zde potulovali místní zvědavci...

Fulnek - městská radnice

25. říjen 2016 - 0:00

Budova radnice ve Fulneku zaujme na západní straně náměstí spolu s dalšími měšťanskými domy. Vybudována byla roku 1610, v průběhu staletí několikrát vyhořela při velkých požárech města, a tak byla obnovována. Po požáru roku 1945 z celé stavby zbyla jen věž. V přízemí nové radnice se starobylou věží byly dochovány klenby s výsečemi s renesančním štukovým dekorem, deska s nápisem a datem vzniku stavby. Exteriér věže byl částečně upraven. Na věž radnice si mohou zájemci vystoupit v odpoledních hodinách uprostřed září, určitě je odtud hezký výhled.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

25. říjen 2016 - 0:00

Pokud se ocitnete ve městě Fulneku, na skalnaté stráni nad náměstím zaujme barokní stavba z let 1748 - 60, kostel Nejsvětější Trojice, patřící k nejvýznamnějším barokním stavbám severní Moravy. Sochy evangelistů, které vidíme v nikách, jsou dílem Jana Schauberta, interiér je krásně vyzdoben kromě obrazů i freskami Josefa Ignáce Sedlera. Ke kostelu se návštěvnící dostanou z náměstí J. A. Komenského barokním schodištěm z 18. stol., doplněným sochařskou dekorací a menším portálem. Vystoupáte -li ke kostelu, otevírá se odtud nádherný pohled na celé náměstí i protější kopec. Kostel spolu se zdejším zámkem jsou dominanty města. Ke kostelu patří gotický kláštěr, dnes přístupná městská budova fary. Bývalý klášter augustiniánů kanovníků byl při kostele založen roku 1389. Kostel je jednolodní stavba, na západní straně propojený s gotickou křížovou chodbou, je součástí spodního podlaží fary. Na každé straně chrámové lodi jsou vidět tři boční oltáře. Na pravé straně je umístěna kazatelna, kterou zdobí tři ctnosti - vyobrazení znázorňující tři ženské postavy, vlevo dole s kotvou - naděje, uprostřed nad kazatelnou s křížem - víra, vpravo dole s kalichem - láska. Zajímavá barokní stavba kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku byl postaven v 18. stol. na místě původního gotického kostela.

Zámek ve Fulneku

25. říjen 2016 - 0:00

Zastavíme - li se na náměstí J. A. Komenského ve Fulneku, do oka nám padne zámecký areál na vysokém trojúhelném návrší -  SV od historického jádra nad městem. Rozsáhlý zámek, který je kulturní památkou - se skládá ze dvou objektů - horního a dolního zámku. Objekt je nejvýraznější dominantou městečka. Horní zámek je tří patrová budova s věží, dolní - nízká, podélná  třítraktová budova. Fulnecký zámek, nepřehlédnutelný v krajině je dnes třetinou původního sídla. Roku 1989 byl zámek v restituci navrácen, a tak nový majitel Theodor Reinhold začal před šesti lety zdevastovanou památku opravovat. Dodnes probíhá náročná rekonstrukce, a tak je zámecký areál uzavřen. Asi za dva roky má sloužit jako hotel i ubytování pro seniory.

Na konci 13. stol. kdy Fulnecko patřilo k opavskému knížectví, tady Liechtenburkové postavili hrad, z tohoto období se zachovala hranolová věž. Dobře opevněný hrad odolal i útoku husitů v roce 1427. V držení Fulneku se vystřídalo více majitelů. Ve druhé polovině 16. stol. byl starý hrad přestavěn na renesanční zámek s arkádami. Roku 1622 získali zámek Bruntálští z Vrbna. byl několikrát vyplundrován vojsky, roku 1645 se tu usadili Švédové, kteří opustili objekt až po vestfálském míru roku 1650. Vybílené místnosti pak sloužily jako vězení pro poddané. V letech 1655 - 60 bylo odstraněno opevnění, přesto si zámek zachoval tvář pevnosti. Hradní palác s cimbuřím byl obklopen hradbou s bránami, vnější hradba měla zastřešené rondely. Ve 2. pol. 17. stol. byly postaveny budovy dnešního dolního zámku a zřízen menší okrasný sad, rozšířený v 18. stol. na okrasnou zahradu s fontánami. Roku 1801 areál vyhořel, v letech 1803 - 28 byl opraven. Začátkem 19. stol. byl zámecký park zkrášlen o malý chrámek v empírovém slohu, oranžerii, rajskou zahradu a skleníky. V roce 1842 koupil panství Fridrich ze Stockmaru. Panství získal ve prospěch belgického krále Leopolda. Vládnoucí monarchové nesměli mít tenkrát majetek v cizině. Belgická královská rodina vlastnila zámek do roku 1926. Za 2. sv. války tady sídlily německé úřady. Třípatrový horní zámek s mandsardovou střechou má nad vstupním průčelím pětipatrovou věž, podélný třítraktový dolní zámek má na vnější straně několik okrouhlých věží.

Světlá Hora – hrobka rodiny Primavesi

25. říjen 2016 - 0:00

Tento článek nemá být ani tak oslavou monumentální, ale nikterak zdobné, hrobky jednoho významného rodu, pocházejícího původně z italské Lombardie, ale spíše této rodiny samotné. Přesto, že se se jménem Primavesi setkáváme nejčastěji v kraji Olomouckém, např. v Šumperku, Olomouci nebo Koutech nad Desnou, narazíme na něj také ve vedlejším kraji Moravskoslezském. Konkrétně tato hrobka, do které byli pohřbíváni členové rodiny na konci 19. a v první třetině 20. století, se nachází v obci Světlá Hora na Bruntálsku. V každém případě byl význam rodu Primavesi pro Moravu hodně velký. Tato podnikatelsko – bankéřská rodina přesídlila na severní Moravu koncem 18. století (kořeny rodu však prý sahají až někam do století 9.) a brzy zde vybudovala pár kapitálových společností i bankovní dům. Následovaly aktivity stavební i úspěchy v oblasti textilního průmyslu a cukrovarnictví. A také spolupráce s nejvýznamnějšími architekty i umělci monarchie. Mezi nimi nechyběl ani světoznámý malíř Gustav Klimt, který dokonce jednu z mnoha Eugenií Primavesiových zvěčnil na svém známém obraze.

Rodina Primavesi se rychle zařadila mezi největší moravské mecenáše umění na počátku minulého století, tedy v období patřícímu secesi. V okruhu jejich zájmu „uvízlo“ nejen klasické výtvarné umění, ale rovněž architektura nebo umění užité. Nesmíme zapomenout, že secese v té době střední Evropě skutečně vládla a představovala i vrchol moderní architektury. To se projevilo i ve Vídni, kde vystudovali také všichni významní architekti, kteří pro Primavesiovi pracovali, např. Josef Hoffmann (původně z Brtnice), Adolf Loos (z Brna) nebo Leopold Bauer (z Krnova). Architekty rodových domů se však stali spolu s Čechem Josefem Hoffmannem Rakušané Josef Tölk a Franz von Krauss. Díky vztahu k umění i jeho tvůrcům také jistě nepřekvapí, že se rodina stala spolupodílníkem uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, které působily v letech 1903 až 1932. Tyto dílny byly ovlivněny Velkou Británií a zabývaly se návrhem designu výrobků ze skla, nábytku, keramiky, textilu nebo tapet. Působení rodiny Primavesi ve Wiener Werkstätte ukončily v roce 1924 až změny ve společnosti a finanční krize, způsobené světovou válkou. Rodina, která se nebála ani působení ve vysokých politických funkcích, tak postupně přicházela o majetek, opouštěla Moravu a stěhovala se do Vídně. Několik členů přesídlilo dokonce až do amerického New Yorku, Brazílie a Kanady, kde vznikla vesnička pro dětské rekonvalescenty, nazvaná Primavesi.

Hrobku Primavesi ve Světlé Hoře najdeme u ohradní zdi tamního hřbitova, rozkládajícího se kolem pozdně barokního kostela, zasvěceného sv. Barboře a sv. Kateřině. A jaká že vlastně byla spojitost významného rodu Primavesi s Bruntálskem? Asi jako se Šumperskem, tedy investice v textilním průmyslu. Např. Robert Primavesi, který byl poslancem Moravského zemského sněmu i Říšské rady, vedl nově založenou Akciovou společnost spojených přádelen, což byly vlastně tři velké – a původně samostatné - textilní podniky na Bruntálsku. A takový Moritz Primavesi byl majitelem velkoobchodní firmy Paul Primavesi a přádelny, která sídlila ve Vrbně pod Pradědem.

Další doporučené odkazy:

Šumperk:  http://www.turistika.cz/mista/sumperk-palac-primavesi

Olomouc  http://www.turistika.cz/mista/olomouc-vila-primavesi-aneb-terasove-zahradni-toulani:

Tanvald - Jára Cimrman v mlze

25. říjen 2016 - 0:00

Génia a světoběžníka Járu Cimrmana není potřeba představovat, znají ho snad všichni. V roce 2005 dokonce získal nejvíce hlasů v celonárodní anketě Největší Čech. Část svého stáří Jára Cimrman prožil v Pojizeří, v Liptákově. Zde také byla nalezena truhla s významnou částí jeho pozůstalosti. Stalo se tak přesně v 10.05 hodin 23. února kolem roku 1966. Vísku Liptákov na mapě ale raději nehledejte.

V mapách Jizerských hor a Pojizeří však najdete město Tanvald, a v něm u hlavní silnice (ulice Krkonošská) Kino Jas Járy Cimrmana. Na balkoně nad vchodem do kina neujde vaší pozornosti socha zvaná Jára Cimrman v mlze, která je dílem mladého jabloneckého výtvarníka Petra Šuty.

V červnu 2009 se započalo se sbírkou finančních prostředků na pořízení unikátní sochy českého velikána, jejíž model byl poprvé představen 13. června téhož roku na akci „Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova“. Dárci mohli přispívat částkami 200 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč, 2.000 Kč a vyššími. Odměnou jim byl kromě dobrého pocitu i pamětní certifikát.

Dne 12. června 2010, o rok později, byla socha Járy Cimrmany v mlze slavnostně odhalena. Světoběžník v životní velikosti stojí ve skleněné vitríně, v levé ruce drží kufr. Obklopuje ho mlha, která znemožňuje rozpoznat jeho tvář a další detaily. Pokud přemýšlíte, jak byla iluze mlhy vyvolána, potom vězte, že pískováním skel vitríny. Ve večerních hodinách je socha osvětlená.

Při slavnostním odhalení sochy bylo Městské kino Jas přejmenováno na Kino Jas Járy Cimrmana.

Dovolená v Národním parku Šumava

24. říjen 2016 - 0:00

Jedná se původní historickou horskou chalupu na Kvildě v lokalitě Hamerské domky stranou od rušného centra, ale přitom pouhých 5-10 minut chůze do centra. Původně se jednalo o hospodářské stavení, nyní nabízíme příjemnou rekreaci v jednotlivých 3 pokojích nebo možný pronájem celého patra chalupy celkem až pro 8 - 10 osob. Vlastní stravování ve vybavené kuchyňce nebo možnost využití polopenze v místní stylové restauraci na Kvildě za dobré ceny. Využití polopenze je služba námi předjednaná přímo s majitelem za přímé ceny! Je to "bonus" pro naše hosty! K dispozici též společná kuchyňka.
V horské chalupě jsou celkem 3 pokoje v podkroví, jeden dvojlůžkový pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením (možno i pro 2 dospělé os. a 1 malé dítě). Pro další 2 dvojlůžkové pokoje s možností vždy 1 přistýlky + 1 osoba na vlastním lůžku je sociální zařízení společné. K dispozici dětská postýlka a židlička!
K dispozici zastřešená veranda s krbem a posezením pro letní sezónu a zahrada na míčové hry apod.
Vlastní parkování přímo před domem pro ubytované bez poplatku. V zimně udržovaný celoroční příjezd přímo až k domu po veřejné asfaltové komunikaci. Parkovací plocha pro os. auta u domu v zimě průběžně udržována!!!
Tel: 736 124 401
Web: www.ubytovani-na-kvilde.webnode.cz 
 GPS místa:   49.0158997N, 13.5827511E

Rudohorský potok – méně známý klenot Jeseníků

24. říjen 2016 - 0:00

To, že ne všechny klenoty našich hor jsou všeobecně známé široké veřejnosti je vcelku známá věc. Vlastně je dobře, že turistické značky nevedou kolem každé díry, nakonec by to nebylo i z hlediska ochrany přírody ideální, aby se turistický dav pustil úplně do každého místa.

Důvodem nakonec nemusí být jen ochrana přírody, či klid zvěře, ale i prostý fakt, že je dané místo hůře dostupné třebas i v náhlé potřebě někoho zachraňovat. K takovým místům můžeme přirovnat i popisovanou atrakci, i když, jak se nakonec důvtipný čtenář dozví zas tak nedostupná není. Chce to jen důkladnější výbavu a i znalost jak se v horách pohybovat.

Už před nějakou dobou mě ohromila skalní rokle na jihovýchodním úbočí Keprníku zvaná Jelení stráň. Při podrobnějším zkoumání přilehlého terénu (na podrobnějších mapách) jsem objevil samozřejmě mimo těchto skal i řadu potůčků, na kterých by se měly nacházet nějaké vodopády. A jak už je dnes vcelku rozšířeným zvykem, kam někdo dnes trefí, dříve nebo později se najde zmínka i na internetu, díky „specializovaným“ serverům. Když už tak hledím na Keprník, nemůžu povšimnout i opačnou stranu hory tedy severní svahy. Odkazy na mapách směřují zvědavce na stránku o vodopádech. A když se v popisku dozvíte, že autor příspěvku považuje dané místo za rovnocenné takovým peřejím Bílé Opavy, je jasné, že to už musí být bomba.

Jeden z příspěvků, popisující lokalitu vodopádů nabízí přístup po lesní cestě směřující dejme tomu od lovecké chaty Výrovka, po serpentině stále rovně (v údolí Keprnického potoka), provtní směr značí červená cyklotrasa 6207, která pokračuje na Šerák. Když si ale lépe prostuduji mapu, zdá se mi zajímavější varianta prozkoumat, nebo vlastně projít projít celé údolí Rudohorského potoka, tedy toho, na kterém se nakonec celá atrakce odehrává. Nakonec i podle konfigurace terénu v mapě si říkám, že cestou bude k vidění nějaká ta peřejka. Nakonec prvotní úsek bych musel absolvovat i při doporučené variantě, takto nějaký kilometr ušetřím. Výchozím místem je zastávka autobusu Bělá ObÚ, neboli hostinec U Cimbury. Zelená TZ, souběžně s červenou cykloznačkou zhruba 2 km míří k severnímu úpatí nejvyšších částí Keprnické hornatiny, v rozcestí Keprnický potok stačí vyměnit na pár set metrů směr do souběhu s modrou TZ (cca 300 m). Pak už bez značení pokračujeme lesní silničkou již podle samotného Rudohorského potoka. Podle předpokladů již vlastně na samotném konci toku (vlévá se do toho významnějšího Keprnického) je k vidění pěkná bystřina (nakonec tady to ještě celkem dobře znám z běžek i procházek od Filipovic. Dál už ale jsem nikdy nešel.

Silnice vcelku důkladně stoupá, asi 2 km, ne vždy je těsně u potoka, ale kde se dá, slezu k focení. Samozřejmě, když se fotí horské potoky, používá se stativ, aby byly peřeje tak hezky kýčovitě máznuté, ale tady je toho tolik, že by člověk nic jiného neděla, než roztahoval (a zase balil) stojan, tak volím kompromis a něco doufám, že to udržím z ruky (za pomocí stabilizace). To je ovšem vynález, stabilizátor na aparátu, v dobách analogových měly stabilizátor nejdražší canonovské teleobjektivy, do „normálnějšího“ zboží se taková vymoženost dostala až s digitální érou.

Silnička končí u krásné lovecké chaty, která se nakonec jmenuje stejně – Rudohorská. Pěkné místo kde nebývá přelidněno. Rozhodnutí jít tudy se zdá šťastné. Ač žádná mapa přímo nenaznačuje přítomnost nějaké cesty nebo pěšiny, nad levým břehem proti proudu tedy zprava potoka je vcelku zřetelná pěšina, při bližším zkoumání jde o pozůstatky zcela regulérní cesty vybudované z na sebe skládaných kamenů, zřejmě ještě po původních německých obyvatelích. Než přišly současné strije, horské cesty se stavěly z šutrů (těch je kolem dost) a ač neudržované, dají se úspěšně používat i dnes. Cesta sice vede spíše nad potokem, ale když objevím jedu vcelku přístupnou kaskádu, musím i blíže ke korytu tu parádu zachytit. Nakonec tím doplním i horní úsek vodopádů, který je na internetu jaksi zdokumentovanější. Takže ač měl člověk v plánu tuto pasáž jen tak minout, kilometr trvá skoro hodinu.

Hlavní úsek vodopádů začíná tedy po přechodu asfaltky (té zmíněné v úvodu). V podstatě potok, který je předmětem průzkumu už vlastně není ten Rudohorský, jde o kratší, severnější zdrojnici, ale naštěstí jsou pramínky dosti vydatné, takže až na skutečné sucho tu zurčí (až burácí) daleko více vody než v takovém Vysokém vodopádu, kterému soustava kaskád může skoro směle konkurovat, jestli ho nakonec nepřekoná. Vysoký vodopád, nejvyšší jesenický vodopád, má tu smůlu, moc neteče. Pokud se sem člověk nedostaví po velkém dešti nebo po zimě bohaté na sníh, většinou tam vidí takové vodní stroužky a vodopád si musí domýšlet.

Přístup k vodnímu divadlu je stále po levém břehu, loveckým chodníkem. Ovšem výstup je to značně prudký, občas je snažší vzpomenout si na naše primátské prapředky a zapojit i horní končetiny. Asi po 150 m dorazíme k první skutečně velké vodní parádě. Z technického hlediska sice asi nejde o regulérní vodopád, ale potok zde padá z výšky snad 10 metrů (i více) po skalní skluzavce, které ke kolmosti snad chybí nějakých 20, možná třicet stupňů. Že tu musí mít voda občas pořádnou sílu nakonec dokazuje fakt, že pod vodopádem je i malá přehrážka (z dřevěné klády), která má zřejmě zamezit tříštění proudu. Hned nad první velkým stupněm následují další, jeden snad ne metr, pak další možná 4–5 rozdělený do dvou proudů. Už vlastně ten začátek by mohl výletníka uspokojit, ale ještě přijde pokračování.

Člověk urazí lesem snad dvacet metrů a pak ho zahlédne. Už od cesty je jasné, že je tu k vidění ne tedy nejvyšší, ale jeden z nejkrásnějších vodopádů, jaký lze v Jeseníkách potkat. Kdyby tu byl jen ten, už tak by to stálo za to. Výška stupně je snad 7–8 m, vrcholek je tvořen opět takovou skluzavkovou částí, asi 2 m, ale členěnou na stupínky, pak voda naráží na jakoby římsu, padá zase o nějaké dva metry a zbytek zase klouže po skále do tůně pod vodopádem. Peřejka pod vlastně není nijak podstatná. A to ještě není konec, další 20 metrů stále obtížným výstupem ještě další stupeň možná 4 metry (1 metr malý + 3 m vyšší) v podstatě zase skluzavky, ale do vodopádů to nemá daleko. A ještě podle všeho by se daly najít už nějaké metrové stupně. Tady už ale potok pomalu ztrácí svůj jednolitý tok, nakonec i stezka se ztrácí v jedné z větví potoka, když ale objevím schody, je jasné, že stezka jde správným směrem. Pokračovat kolem potoka už je beztak téměř nemožné, ale závěr výstupu je alespoň zpestřen i drobným skalním výchozem, pod kterým můžeme pozorovat ještě nějaké vodní skoky.

Když už jsem vylezl tak nahoru, původní záměr byl vylézt na Keprník a pokračovat na „naší“ jižní stranu (do Koutů), ale shora se valící mraky naznačovaly, že nahoře bude hnusně, tak si ještě trošku užít sluníčka na Jesenické straně hor. U konce vodopádů totiž končí běžná lesní cesta, vlastně se vrací ke zmíněné červené cyklotrase, a dolů ke Keprnickému potoku, tak z toho byl takový skoro okruh, k Cimburovi…

Kemp U korfbalisty

24. říjen 2016 - 0:00
Kemp, adresa: Chřenovice 48
Telefon: +420603435819,+420737919965, e-mail: queens@volny.cz
Kapacita: 60 míst

Vymezená a oddělená stanová zóna pro cyklisty a jiné nemotorizované hosty, Povrchy k postavení stanů musí být travnaté, pokud možno hladké a na rovině, Odstavné a parkovací možnosti kol v blízkosti stanů nebo chatek, Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Nabídka posezení u stolků v blízkosti stanové nebo chatové zóny, dle možností zastřešených, Dostatečné osvětlení přístupových cest ve stanovém nebo chatovém areálu, Možnost pronájmu stanů, chatek, bungalovů aj., Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, Možnost dobíjení elektrokol

Hodnocení: Nabízíme ubytování ve sportovním kempu U korfbalisty v překrásném údolí přímo na břehu řeky Sázavy.

Hospůdka U korfbalisty

24. říjen 2016 - 0:00
Stravování, adresa: Chřenovice 48
Telefon: +420603435819,+420737919965, e-mail: queens@volny.cz
Kapacita: 60 míst

Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň jeden osvěžující "cyklonápoj", ovocné nebo bylinkové čaje, V nabídce alespoň jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby. Nabídka musí obsahovat jídlo s malým obsahem tuků (např. pokrmy z celozrnných těstovin, zeleniny, ovoce), Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Možnost zakoupení obědových balíčků, Nabídka místní gastronomické speciality, Celodenní provozní doba, Možnost usušení oblečení a výstroje, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, Možnost dobíjení elektrokol

Hodnocení: Nabízíme občerstvení ve sportovním kempu U korfbalisty v překrásném údolí přímo na břehu řeky Sázavy.

Ubytování Korfbalová škola

24. říjen 2016 - 0:00
Ubytování, adresa: Chřenovice 48
Telefon: +420603435819,+420737919965, e-mail: queens@volny.cz
Kapacita: 50 míst

Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Možnost zakoupení obědových balíčků, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, Možnost dobíjení elektrokol

Hodnocení: Nabízíme ubytování ve sportovním kempu U korfbalisty v překrásném údolí přímo na břehu řeky Sázavy.

Activitypark Hotel Všemina - Restaurace Valaška

24. říjen 2016 - 0:00
Stravování, adresa: Všemina 300, 763 15 Slušovice
Telefon: +420577116611, e-mail: hotel@vsemina.cz
Kapacita: 200 míst

Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Možnost usušení oblečení a výstroje, Prodej cyklistických a turistických map okolí, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, Přístup na internet, Cizojazyčné informační materiály, Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň jeden osvěžující "cyklonápoj", ovocné nebo bylinkové čaje, V nabídce alespoň jedno teplé a jedno vegetariánské nesmažené jídlo během celé provozní doby. Nabídka musí obsahovat jídlo s malým obsahem tuků (např. pokrmy z celozrnných těstovin, zeleniny, ovoce), Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Možnost zakoupení obědových balíčků, Nabídka místní gastronomické speciality, Celodenní provozní doba, Možnost dobíjení elektrokol

Hodnocení: Hotelová restaurace Valaška láká k příjemnému posezení nejenom stále hotelové hosty, ale i náhodné turisty, cyklisty a rodiny s dětmi. V příjemném prostředí valašské restaurace si vychutnáte speciality české kuchyně. Pokud rádi jíte venku, pak je právě pro vás připravena rozlehlá terasa s krásným výhledem na okolní kra...

Activitypark Hotel Všemina

24. říjen 2016 - 0:00
Ubytování, adresa: Všemina 300, 763 15 Slušovice
Telefon: +420577116611,+420577116655, e-mail: hotel@vsemina.cz
Kapacita: 200 míst

Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Zajištění odvozu či přepravy zavazadel pro cyklisty, Zprostředkování výpůjčky kvalitních kol, Možnost zakoupení obědových balíčků, Prodej cyklistických a turistických map okolí, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Seznam ubytovacích možností v regionu, které jsou vhodné pro cyklisty, Přístup na internet, Cizojazyčné informační materiály, Možnost dobíjení elektrokol

Hodnocení: Hotelový areál Všemina se nachází v krásném horském prostředí Hostýnských a Vizovických vrchů v malebném údolí obklopeném lesy pouze 15 minut jízdy autem z centra krajského města Zlín. Poloha a klimatické podmínky dělají areál velmi atraktivním jak v letním tak i v zimním období. Nabízí kompletní hotelový servis, více než 100 tipů na výlety – cyklo i pěší, wellness a relax centrum a ve vybraných termínech animační programy ro celou rodinu...

Vrbno pod Pradědem – secesní vila Grohmannů (Parkhotel garni)

23. říjen 2016 - 0:00

Jednu z velmi zajímavých – byť překvapivě těch méně známých -  památek malebného horského městečka Vrbna pod Pradědem, najdeme na jeho samotném okraji, při silnici a výjezdu z města ve směru na Jeseník. Jedná se o secesní vilku, jejíž historie je spojována s rodinnou významných průmyslníků z rodu Grohmannů. Ono různých zámečků a vil, úzce spjatých s těmito „tvůrci vrbenského ekonomického zázraku“ najdeme ve městě povícero, ale ta „naše“ je mezi nimi určitě minimálně ta nejpůvabnější a nejromantičtější. A hned na úvod si můžeme ještě prozradit, že je vila situována do menšího parčíku přírodně krajinářského charakteru a že  její adresa zní: Jesenická 275.

Tato půvabná vila, někdy také nazývaná Zámeček, byla dokončena v roce 1903 a do rázu podhůří Jeseníků dokonale zapadla. Negativně její stav ovlivnila až konfiskace majetku rodiny Grohmannů po II. světové válce (Grohmannové byli tehdy odsunuti do německého Porýní) a následné převzetí moci komunisty. K velké rekonstrukci této stavby tak došlo až po roce 1989, aby byla roku 1998 opět slavnostně otevřena. Přes poměrně rozsáhlou rekonstrukci si však stavba plně zachovala svůj původní vzhled. Následně vila fungovala jako Parkhotel garni, který byl v roce 2015 nabídnut k prodeji za téměř 15 milionů korun.

Za krátkou zmínku stojí ovšem i původní majitelé a stavebníci vily. Podnikatelský rod Grohmannů, vlastnící továrny na zpracování lnu, hutnictví i výrobu železného a drátěného zboží nejen ve Vrbně, ale rovněž v Pochni, Markvarticích, Temešváru i Rákospalotě, musel být ve své době skutečným prototypem brutálního a ničeho se neštítícího vykořisťovatele. Vždyť jejich zaměstnanci měli k dispozici – většinou štědře dotované – všemožné vymoženosti sociální reformy, včetně nemocenské pokladny, penzijního fondu, lázní, dětského domova, mateřské školy, levného konzum nebo tovární kuchyně s jídelnou.

Poměrně zajímavá je i historie „porevolučního“ Parkhotelu garni, který ve svých zdech hostil mj. také francouzské producenty filmu Johanka z Arku nebo zástupce německé televizní společnosti Bayrischer Rundfunk. Hotel nabízel dvanáct stylově zařízených dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a jeden velký apartmán. K tomu patřila snídaně ve formě švédského stolu a za návštěvu stála i sklepní vinárna. Nechybělo bezplatné uzavřené parkoviště, zahrada s jezírkem, dětský koutek, tábořiště s možností opékání, amatérské golfové hřiště nebo letní terasa.

Smržov (Český Dub)

23. říjen 2016 - 0:00

Smržov - ves obklopená rybízovými plantážemi leží v kotlině při pramenech Smržovského potoka při silnici z Českého Dubu do Osečné a nachází se mimo značené turistické cesty. Trvale zde žije asi sto obyvatel. Ze zdejších zajímavostí stojí za pozornost patrová budova bývalé školy, dnes hostinec Čertova zeď, před níž stojí kovový kříž na kamenném soklu s rokokovým dekorem a reliéfy Panny Marie Bolestné, sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše. Na návsi stojí kaplička a v severní části obce při silnici do Osečné pomník padlým v 1. světové válce.

V blízkém okolí můžete navštívit Rasovu rokli (uměle vytvořenou rokli, vzniklou vytěžením čedičové žíly) a Čertovu zeď (zlomek čedičové zdi, která zde zbyla po vytěžení většiny čediče.     

 

Výjev z Getsemanské zahrady (Jablonec n. N.)

23. říjen 2016 - 0:00

Sousoší Agónie v Getsemanské zahradě a Loučení Krista s Pannou Marií, jak zní úplný název seskupení soch  stojí v zahradě bývalé farní budovy, dnešní informační centrum. Sousoší sem bylo přeneseno manžely Scheybalovými z obce Rádlo v roce 1966, kde bylo několikrát poškozeno vandaly. Dílo pochází z roku 1829. Autorem je kameník Ignác Martinec ze Sestroňovic.Dílo vzniklo na základě inspirace sousoším Getsemanské zahrady v poutním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou v okrese Děčín.

 V Rádle stojí od roku 2014 nová replika souboru soch Getsemanská zahrada.

Getsemanská zahrada se nachází na úpatí Olivetské hory ve východním Jeruzalémě. Podle Bible zde Ježíš bděl a modlil se poslední noc před zatčením a pozdějším ukřižováním. Podle Lukášova evangelia byla Ježíšova muka v zahradě Getsemanské tak strašná, že se jeho pot měnil v krůpěje krve, když dopadal na zem.

V Jablonci nad Nisou stojí celkem 9 soch. Modlící se Kristus, Kristus loučící se s matkou a sochy apoštolů - spící sv. Petr, sv. Jakub a sedící postava sv. Jana Evangelisty. Součástí sousoší je i sloup s andělem držícím kalich hořkosti a dvojice andělů na sloupech oplocení.

Muzeum v Českém Těšíně

23. říjen 2016 - 0:00

Při návštěvě Českého Těšína lze navštívit i zdejší Muzeum v části Těšínského Slezska, jedno ze čtyř krajských muzeí Moravskoslezského kraje. Jeho součástí je muzejní studijní knihovna Selesia a Klub Muzea Těšínska. Muzeum je zaměřeno na bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu této oblasti. Budova Muzea je novoklasicistní historický objekt, stojící na Hlavní ulici, kousek od volně průchozího mostu Družba  - přes státní hranici s Polskem. Muzejní tradice je však v Těšíně známa již od roku 1802, kdy bylo v Těšíně otevřeno nejstarší Muzeum na Moravě a Slezsku. Zdejší dnešní Muzeum je jeho pokračovatelem, bylo založeno po II. sv. válce roku 1948.

Studánka Jana Karafiáta

23. říjen 2016 - 0:00

 

 

A přišla dlouhá a krutá zima. A oni spali a spali a spali. A když přišlo jaro, pod obydlím broučků vyrostlo dvanáct chudobek...

 

 

Tak končí příběh o neposlušném Broučkovi, jeho rodičích a moudré Janince... a žádné dětské očičko nezůstane po dočtení pohádky suché.

Přiznám se, že když jsem byl ještě malým zlobivým dítkem, tenhle příběh plný mravního poučení mne až tak nebral. Vždyť oni se tam furt jenom modlili anebo jen spali! A mezitím byli tak hodní a poslušní, jaký já nikdy v životě nebudu...

Ale jak šel čas a s ním přišlo trochu zmoudření, přec jen jsem ocenil prostý a přímočarý děj, nabádající čtenáře k dobru. Ano je to pěkná pohádka. Skoro tak hezká jako heslo tvrdící, že Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Jak vidno, autor motta zřejmě v mládí zhltal nadmíru pohádkových příběhů a ty v jeho mysli zanechali zřetelný otisk...

 

Ale autor Broučků - Jan Karafiát, byl českobratrským evangelickým knězem a znal život (zejména prostých a chudobných lidí) přece jenom o „trošku“ víc.

Přitom se narodil v památném revolučním roce 1848 v poměrně zámožné rodině. Jenže nějakého spokojeného dětství si moc neužil: jeho tatínek se oženil s vdovou se čtyřmi dětmi, k nim brzy přibylo šest vlastních potomků a nejstarší Jan věru neměl času na hraní.

 

Možná si odpočinul až při těch dlouhých letech na studiích – nejprve na evangelické škole, poté na gymnáziu v Litomyšli, evangelickém gymnáziu v německém Guterslohu a na teologických studiích v Berlíně, Bonnu a Vídni. Po roční vikářské praxi odešel na další studia do skotského Edinburgu. Zde působil i jako domácí učitel a seznámil se zde s bohatou lady Joan D.B. Of Auchentounly, svým vzorem, celoživotní přítelkyní a mecenáškou jeho děl.

Když poněkud přeskočíme jeho další životopis a zastavíme se až u u roku 1875, zjistíme, že v té době odešel Jan Karafiát jako učitel a farář šířit evangelium do chudobné valašské dědiny Hrubá Lhota. Ano, je to ta, dosud se rozkládající vysoko ve svahu nad rekreační přehradou Bystřička. Jen její název se změnil z „Hrubé“ na Velkou. Dodnes je v ní ke spatření roubený bezvěžový kostelíček, který se stal Janovi domovem na dlouhých dvacet let. Tady se seznámil s otřesnou bídou svých oveček a za léta svého působení se snažil jim v jejich trápení pomoci a místní si jej zamilovali.

 

Mezi lidmi panuje přesvědčení, že Broučky napsal až za působení tady ve Lhotě, ale on si hotový rukopis přinesl už sebou. Tady jej jenom upravoval. První vydání (1876) vyšlo vlastním nákladem a anonymně. Pozornosti se mu dostalo až po dlouhých sedmnácti letech, kdy jej objevil spisovatel Jan Herber. Poté se Broučkům dostalo reedice a do dnešních dnů nespočtu dalších vydání. Přeloženy byly též do mnoha světových jazyků. Byly zhudebněni a dočkali se i rozhlasového a televizního zpracování.

 

Ve své době byla dílu vytýkána bezmyšlenkovitá poslušnost, ta ale naopak byla mezi reformisty vysoko ceněna. Ke kladům první autorské české pohádky patří naopak květnatý básnický sloh a psychologický přístup do duše dítěte.

 

 

I když jste (třeba jako já) ve Velké Lhotě nikdy nebyli, s poctou Janu Karafiátovi se můžete nečekaně setkat na zcela jiném místě: stačí, když budete kráčet po významné vsetínské hřebenové „turistické magistrále“ z Dušné k přehradě Bystřička. Pod Vršky se trasa na vyhlídkových pastviskách nad PP Klenovské louky prudce lomí... a když vás pak mezi ohradníky s dobytkem, pasoucím se na chráněných bylinách, zaujme pohled na ostrou siluetu kopce Klenova, narazíte u cesty na upravenou studánkou s chutnou vodou.

 

A není to pramen jen tak ledajaký, neboť dostal jméno po autorovi nesmrtelných Broučků...

 

 

Studánka Jana Karafiáta u PP Klenovské louky

23. říjen 2016 - 0:00

 

 

A přišla dlouhá a krutá zima. A oni spali a spali a spali. A když přišlo jaro, pod obydlím broučků vyrostlo dvanáct chudobek...

 

 

Tak končí příběh o neposlušném Broučkovi, jeho rodičích a moudré Janince... a žádné dětské očičko nezůstane po dočtení pohádky suché.

Přiznám se, že když jsem byl ještě malým zlobivým dítkem, tenhle příběh plný mravního poučení mne až tak nebral. Vždyť oni se tam furt jenom modlili anebo jen spali! A mezitím byli tak hodní a poslušní, jaký já nikdy v životě nebudu...

Ale jak šel čas a s ním přišlo trochu zmoudření, přec jen jsem ocenil prostý a přímočarý děj, nabádající čtenáře k dobru. Ano je to pěkná pohádka. Skoro tak hezká jako heslo tvrdící, že Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Jak vidno, autor motta zřejmě v mládí zhltal nadmíru pohádkových příběhů a ty v jeho mysli zanechali zřetelný otisk...

 

Ale autor Broučků - Jan Karafiát, byl českobratrským evangelickým knězem a znal život (zejména prostých a chudobných lidí) přece jenom o „trošku“ víc.

Přitom se narodil v památném revolučním roce 1848 v poměrně zámožné rodině. Jenže nějakého spokojeného dětství si moc neužil: jeho tatínek se oženil s vdovou se čtyřmi dětmi, k nim brzy přibylo šest vlastních potomků a nejstarší Jan věru neměl času na hraní.

 

Možná si odpočinul až při těch dlouhých letech na studiích – nejprve na evangelické škole, poté na gymnáziu v Litomyšli, evangelickém gymnáziu v německém Guterslohu a na teologických studiích v Berlíně, Bonnu a Vídni. Po roční vikářské praxi odešel na další studia do skotského Edinburgu. Zde působil i jako domácí učitel a seznámil se zde s bohatou lady Joan D.B. Of Auchentounly, svým vzorem, celoživotní přítelkyní a mecenáškou jeho děl.

Když poněkud přeskočíme jeho další životopis a zastavíme se až u u roku 1875, zjistíme, že v té době odešel Jan Karafiát jako učitel a farář šířit evangelium do chudobné valašské dědiny Hrubá Lhota. Ano, je to ta, dosud se rozkládající vysoko ve svahu nad rekreační přehradou Bystřička. Jen její název se změnil z „Hrubé“ na Velkou. Dodnes je v ní ke spatření roubený bezvěžový kostelíček, který se stal Janovi domovem na dlouhých dvacet let. Tady se seznámil s otřesnou bídou svých oveček a za léta svého působení se snažil jim v jejich trápení pomoci a místní si jej zamilovali.

 

Mezi lidmi panuje přesvědčení, že Broučky napsal až za působení tady ve Lhotě, ale on si hotový rukopis přinesl už sebou. Tady jej jenom upravoval. První vydání (1876) vyšlo vlastním nákladem a anonymně. Pozornosti se mu dostalo až po dlouhých sedmnácti letech, kdy jej objevil spisovatel Jan Herber. Poté se Broučkům dostalo reedice a do dnešních dnů nespočtu dalších vydání. Přeloženy byly též do mnoha světových jazyků. Byly zhudebněni a dočkali se i rozhlasového a televizního zpracování.

 

Ve své době byla dílu vytýkána bezmyšlenkovitá poslušnost, ta ale naopak byla mezi reformisty vysoko ceněna. Ke kladům první autorské české pohádky patří naopak květnatý básnický sloh a psychologický přístup do duše dítěte.

 

 

I když jste (třeba jako já) ve Velké Lhotě nikdy nebyli, s poctou Janu Karafiátovi se můžete nečekaně setkat na zcela jiném místě: stačí, když budete kráčet po významné vsetínské hřebenové „turistické magistrále“ z Dušné k přehradě Bystřička. Pod Vršky se trasa na vyhlídkových pastviskách nad PP Klenovské louky prudce lomí... a když vás pak mezi ohradníky s dobytkem, pasoucím se na chráněných bylinách, zaujme pohled na ostrou siluetu kopce Klenova, narazíte u cesty na upravenou studánkou s chutnou vodou.

 

A není to pramen jen tak ledajaký, neboť dostal jméno po autorovi nesmrtelných Broučků...

 

 

Stránky

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card Fotolab

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor OEAV - Oesterreichischer Alpenverein Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny
          Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistické listy